Tổng Hợp Từ Vựng Minano Nihongo Bài 21 (Bản mới)

bình luận Từ vựng N5, Học từ vựng, JLPT N5, (5/5)

Từ vựng Minano Nihongo bài 21 được Tiếng Nhật Đơn Giản Tổng hợp từ giáo trình Minano Nihongo I.
Chúc mọi người học tốt !

Từ Vựng Hán Tự Âm Hán Nghĩa
おもいます 思います nghĩ
いいます 言います NGÔN nói
かちます 勝ちます THẮNG thắng
まけます 負けます PHỤ thua
あります
[おまつりが~]
あります
[お祭りが~]
TẾ được tổ chức, diễn ra, có [lễ hội~]
やくにたちます 役に立ちます DỊCH LẬP giúp ích
うごきます 動きます   chuyển động, chạy
やめます
[かいしゃを~]
[会社を~] HỘI XÃ bỏ, thôi [việc công ty]
きをつけます 気をつけます KHÍ chú ý, bảo trọng
りゅうがくします 留学します LƯU HỌC du học
むだ[な]     lãng phí, vô ích
ふべん[な] 不便[な] BẤT TIỆN bất tiện
すごい     ghê quá, giỏi quá
ほんとう     sự thật
うそ     giả dối, nói dối
じどうしゃ 自動車 TỰ ĐỘNG XA ô tô, xe hơi
こうつう 交通 GIAO THÔNG giao thông
ぶっか 物価 VẬT GIÁ giá cả, mức giá, vật giá
ほうそう 放送 PHÓNG TỐNG phát, phát thanh
ニュース     tin tức, bản tin
アニメ     phim hoạt hình ( Nhật Bản)
マンガ     truyện tranh
デザイン     thiết kế
ゆめ MỘNG giấc mơ
てんさい 天才 THIÊN TÀI thiên tài
しあい 試合 THÍ HỢP trận đấu
いけん 意見 Ý KIẾN ý kiến
[お]はなし [お]話 THOẠI câu chuyện, bài nói chuyện
(~をします: Nói chuyện)
ちきゅう 地球 ĐỊA CẦU trái đất
つき NGUYỆT mặt trăng
さいきん 最近 TỐI CẬN gần đây
たぶん     chắc, có thể
きっと     chắc chắn, nhất định
ほんとうに     thật sự
そんなに     (không)~ lắm
~について     về~
会話
ひさしぶりですね。 Đã lâu không gặp nhỉ.
~でもみませんか。 Anh/chị uống~ (cà-phê, rựu hay cái gì đó) nhé.
もちろん tất nhiên
かえらないと…。 Tôi phải về bây giờ không thì …
————————————————
アインシュタイン Albert Einstein (1879-1955)
ガガーリン Yuri Alekseyevich Gagarin (1934-1968)
ガリレオ Galileo Galilei (1564-1642)
キング牧師ぼくし Mục sư Martin Luther King, JR. (1929-1968)
フランクリン Benjamin Franklin(1706-1790)
かぐやひめ công chúa Kaguya
天神てんじんまつり Lễ hội Tenjin ( ở Osaka)
吉野よしのやま núi Yoshino ( ở tỉnh Nara)
カンガルー con kăng-gu-ru, chuột túi
キャプテン・クック thuyền trưởng Cook (James Cook 1728 – 79)
ヨーネン tên công ty (giả định)
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm