[Ngữ pháp N1] ~こととて:Vì – Bởi vì

bình luận JLPT N1, Ngữ Pháp N1, (5/5)
Cấu trúc

N + のこととて
V(Thể thường) + こととて
Tính từ い + こととて
Tính từ -na + な +こととて

Cách dùng / Ý nghĩa
  • ① Biểu thị ý nghĩa “vì như thế nên hãy”.
  • ② Được sử dụng trong những tình huống biện minh, biện hộ hoặc mong sự tha thứ, bỏ qua.
  • ③ Là cách nói đã cũ, trịnh trọng và mang tính văn viết.
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Ví dụ
① 子供こどもがしたこととてゆるしてやってください。
→ Bởi vì chuyện con nít làm nên xin anh hãy bỏ qua cho.
 
② れないこととて時間じかんがかかってしまいました。
→ Bởi vì tôi chưa quen nên đã mất rất nhiều thời gian.
 
③ はじめてのこととて緊張きんちょうしてしまいました。
→ Vì mới lần đầu nên tôi đã khá căng thẳng.
 
④ 田舎いなかこととて何もありませんが…。
→ Vì là vùng quê nên ở đây không có thứ gì cả… <Giải thích khi khách đến nhà chơi>
 
⑤ なにぶん新入社員しんにゅうしゃいんのこととて失礼しつれいがあれば、どうかおゆるしください。
→ Vì là nhân viên mới nên nếu tôi có gì sai sót xin hãy bỏ qua cho.
 
⑥ まだ検討中けんとうちゅうのこととて、はっきりとしたお返事へんじはできません。
→ Bởi vì vẫn đang xem xét nên chúng tôi không thể có câu trả lời rõ ràng cho các anh được.
 
⑦ 年末年始ねんまつねんし休業中きゅうぎょうちゅうのこととて、この時期じき依頼いらいにはすぐに対応たいおうができません。
→ Bởi vì những ngày cuối năm và đầu năm mới chúng tôi tạm ngưng hoạt động nên chúng tôi không thể đáp ứng được ngay những đơn đặt hàng của quý khách trong thời gian này.
 
⑧ なにらぬこととて失礼しつれいをいたしました。
→ Tôi xin lỗi vì tôi đã không biết gì cả.
 
⑨ いんしてきたばかりで、あたりの様子ようすからないこととて、どうぞよろしくおねがいいたします。
→ Vì tôi vừa mới chuyển đến đây, chưa biết gì về khu vực này nên rất mong anh giúp đỡ cho.
 
⑩ 連絡れんらくもなしにお客様きゃくさまがいらっしゃったが、きゅうこととて、なんのおもてなしもできなかった。
→ Vì khách đến bất ngờ mà không có liên lạc trước nên tôi không thếch đãi được gì cả.
 
⑪ きゅうこととて、なにもご用意よういできなくて…
→ Vì quá đột ngột nên tôi không kịp chuẩn bị được gì cả…
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm