[Ngữ pháp N1] ~ あっての:Tồn tại được là nhờ…/ Có được là nhờ…

bình luận JLPT N1, Ngữ Pháp N1, (5/5)
Đăng ký JLPT online 12/2024
Cấu trúc

N1 + あっての + N2

Cách dùng / Ý nghĩa
  • ① Là cách nói biểu thị nhấn mạnh ý nghĩa “chính vì có N1 nên mới có N2”, “N2 hình thành được là nhờ có N1”.
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Ví dụ
① あいあっての結婚生活けっこんせいかつだ。あいがなければ、一緒いっしょらす意味いみがない。
→ Cuộc sống hôn nhân tồn tại được là nhờ tình yêu. Nếu không có tình yêu thì sống cùng nhau cũng không có ý nghĩa gì.
 
② 私たちはおきゃくさまあっての仕事しごとですから、おきゃくさまをなにより大切たいせつにしています。
→ Vì công việc tồn tại được là nhờ khách hàng nên chúng tôi luôn xem khách hàng là thượng đế.
 
③ 交渉こうしょう相手あいてあってのことですから、自分じぶん都合つごうだけ主張しゅちょうしてもうまくいかない。
→ Việc thương thảo hình thành được là nhờ có đối tác nên cho dù chúng ta chỉ khăng khăng theo hướng tốt cho mình thì cũng khó mà thương thảo suôn sẻ được.
 
④ あなたあっての私なんです。それをわすれないでください。
→ Em sống được là vì có anh. Xin anh đừng quên điều đó.
 
⑤ おさけとタバコをやめることができたのも、家族かぞく協力きょうりょくあってのことだ。
→ Việc tôi đã có thể bỏ rượu và thuốc lá chính là nhờ sự hỗ trợ của gia đình.
 
⑥ どんなに有名ゆうめいでも、お客様きゃくさまあってのみせです。
→ Cho dù có nổi tiếng đến đâu thì cửa hàng tồn tại được là nhờ có khách hàng.
 
⑦ 今日きょうわたしがあるのも、20数年前すうねんまえわたしんでくれた両親りょうしんあってのことです。
→ Tôi có được như ngày hôm nay chính là nhờ ba mẹ tôi đã sinh ra tôi 20 mấy năm trước.
 
⑧ あなたの援助えんじょあってのわたし成功せいこうです。
→ Thành công tôi có được chính là nhờ sự giúp đỡ của anh

⑨ 需要じゅようあっての供給きょうきゅうとはいたいにんってのりたいひと意味いみだ。
→ Có cung mới có cầu nghĩa là phải có người mua mới có người bán.

⑩ 数学すうがく基礎きそあってのたかいレベル だから、数学すうがく上手じょうずになるように、まず基礎きそを ちゃんと勉強べんきょうしなさい。
→ Toán học phải có cơ bản mới có trình độ nâng cao nên để giỏi toán thì hãy học hành cẩn thận cơ bản trước đi.

⑪ あなたのたすあっての成功せいこうだから、本当ほんとうにありがたい。
→ Phải có sự trợ giúp của cậu mới có chiến thắng nên tôi thực sự biết ơn.

⑫ リーダー の山田やまださんあっての勝利しょうりだから、山田やまださんが表彰ひょうしょうされるべきだ。
→ Phải có lãnh đạo là anh Yamada thì mới có chiến thắng nên anh Yamada nên được biểu dương.

⑬ あの先生せんせいあってのいまわたしだ。本当ほんとうにもう一度いちどいたくてたまらない。
→ Phải có thầy giáo đó mới có tôi ngày hôm nay. Thật sự tôi rất muốn gặp thầy lại một lần.
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Từ khóa: 

atteno


Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm