[Ngữ pháp N2] ~だけは:Những gì cần…/ Hãy cứ…đã

bình luận Ngữ pháp N2, JLPT N2, (5/5)
Cấu trúc
V だけは + V-thể ngắn (cùng một động từ)
Cách dùng / Ý nghĩa
  • ① Là cách nói biểu thị ý nghĩa “những gì có thể thì cứ hãy thực hiện” “thôi thì cứ làm tới mức này”. Đi sau thường là những từ ngữ diễn đạt ý “không trông đợi hoặc không yêu cầu một mức độ cao hơn thế.”
  • ② Động từ đứng trước và sau だけはgiống nhau.
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Ví dụ
① やるだけはやったのだから、しずかに結果けっかとう。
→ Hãy bình tĩnh chờ đợi kết quả, vì những gì cần làm ta đã làm rồi.
 
② おぼえるだけはおぼえたのだから、あと試験しけんつだけだ。
→ Những gì cần thuộc thì tôi đã thuộc rồi, giờ chỉ còn chờ đến ngày thi nữa mà thôi.
 
③ 息子むすこぶんだけはいてやってくれませんか。
→ Xin hãy cứ lắng nghe ý kiến của con trai tôi đã.
 
④ わたしはたすけるだけはたすけてやったのだ。
→ Những gì cần giúp tôi đã giúp giúp hết sức rồi.
 
⑤ このことは両親りょうしんにもはなだけははなしておいたほうがいい。
→ Chuyện này cũng nên nói cho cha mẹ biết qua đã.
 
⑥ 恋愛れんあいのことは両親りょうしんにもはなだけははなしました。
→ Chuyện tình cảm cần nói thì tôi cũng đã kể cho cha mẹ nghe rồi.
 
⑦ 指示しじのとおりにやるだけはやったが、いい結果けっかるかどうか自信じしんがない。
→ Tôi đã làm tất cả có thể theo hướng dẫn, nhưng tôi vẫn không có tự tin là là sẽ có kết quả tốt. 

⑧ べるだけは全部ぜんぶべてください。のこらないでください。
→ Những gì có thể ăn thì hãy ăn hết đi. Đừng để thừa lại.

⑨ ぼくははたのだけはたのみましたが、かれたすけれるかからない。
→ Tôi đã nhờ những gì có thể nhờ nhưng không biết anh ấy có thể giúp không.

⑩ なにはなだけは全部ぜんぶはなしました。だれきたいことがありますか。
→ Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. Ai có câu hỏi gì không?

⑪ 練習れんしゅうするだけは練習れんしゅうしました。ぜひ明日あした試験しけんたかてんる。
→ Những gì có thể luyện tập tôi đã luyện tập hết rồi. Nhất định bài thi ngày mai tôi sẽ đạt điểm cao.

⑫ だけは全部ぜんぶこの手紙てがみきました。自分じぶんんでください。
→ Những gì có thể viết tôi đều đã viết ra lá thư này cả rồi. Hãy tự đọc nhé.
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Từ khóa: 

dakewa


Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm