[Ngữ pháp N3] どうしても ~ ない:Không cách nào…được / Không cách gì mà…

bình luận JLPT N3, Ngữ Pháp N3, N3 Bổ Xung, (5/5)
Đăng ký JLPT online 12/2024
Cấu trúc
どうしても ~ ない
どうしても ~ できない
どうしても 無理むり/だめ
Cách dùng / Ý nghĩa
  • ① Diễn tả “Dẫu có muốn cũng không thể làm được” 
  • ② Đi với thể phủ định của Thể khả năng (V-れない ) hoặc từ hàm ý phủ định ở phía sau (ví dụ như 無理むりだ、だめだ、都合つごうわる) v.v.
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Ví dụ
① この中古車ちゅうこしゃどうしてもうごない
→ Chiếc xe hơi cũ này không làm cách nào chạy được.
 
② わたしにはどうしてもそんなきたないことはできない
→ Tôi thì không thể nào làm những chuyện dơ bẩn như thế.
 
③ 仕事しごとがひどくいそがしいので、今月末こんげつまつまではどうしてもあなたのところへけません。
→ Vì công việc bận khủng khiếp, nên dẫu có muốn cũng không thể nào đến chỗ anh trong tháng này được.
 
④ かれがだれだったかどうしてもおもない
→ Tôi không cách gì nhớ ra được anh ta là ai.
 
⑤ 何度なんどもやってみたが、この問題もんだいだけはどうしてもなかった。
→ Tôi đã thử nhiều lần rồi nhưng chỉ có đề bài này là tôi không cách nào giải được.
 
⑥ 「人参にんじんからだにいいのよ」
 「あたまではわかってても、どうしてもきになれないんだよ」
– Cà rốt tốt cho sức khỏe lắm đấy.
– Tơ biết là thế nhưng không cách nào thích nỗi.
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
➆ 努力どりょくはしているが、あの課長かちょうどうしてもきになれない。
→ Mặc dù đã hết sức cố gắng nhưng tôi vẫn không thể nào thích ông trưởng phòng ấy được.
 
⑧ 「くるまのキーをどこへやったの?」
 「それが、どうしてもおもないんだ」
– Chìa khóa xe anh cất đâu mất rồi?
– Cái đó anh không cách nào nhớ ra được.
 
⑨ 明日あすまでにくるま修理しゅうりをしてほしいとたのんだが、人手ひとでりないので、どうしても無理むりだとわれた。
→ Mặc dù tôi đã yêu cầu họ sửa xe xong nội trong ngày mai, nhưng họ bảo rằng không cách gì xong được do không đủ người.
 
⑩ もしどうしても都合つごうわるいなら、べつひと推薦すいせんしてくださっても結構けっこうです。
→ Nếu không thể nào thu xếp được thì anh có thể giới thiệu người khác cũng được.
 
⑪ どうしても納得なっとくできない
→ Không thể nào mà chấp nhận được.
 
⑫「クラスかい、どうしてなかったの?」
 「きたかったんだけど、あたまいたくてね、どうしてもきられなかったんだよ」
– Buổi họp lớp, sao cậu không đến?
– Tớ rất muốn đi, nhưng nhức đầu quá nên không cách nào dậy nổi
Từ khóa: 

doushitemo nai

doushitemo dekinai

doushitemo dame

doushitemo muri


Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm