[Ngữ pháp N3] ~てはだめだ/ちゃだめだ/じゃだめだ:Không được…

bình luận JLPT N3, Ngữ Pháp N3 Bổ Xung, Ngữ Pháp N3, (5/5)
Cấu trúc
Vては + だめだ/だめです
Cách dùng / Ý nghĩa
  • ① Diễn tả sự cấm đoán, cấm chỉ ở dạng khẳng định lịch sự. 
  • ② Thường được những người ở vị trí giám thị, như người quản lí, giáo viên, cha mẹ sử dụng đối với những người chịu sự giám thị
  • ③ Cách sử dụng tương tự với てはいけないてはいけません.
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Ví dụ

① この教室きょうしつはいてはだめです
→ Không được bước vào phòng học này.

② この場所ばしょ駐車ちゅうしゃてはだめです
→ Không được đậu xe ở đây.
 
③ ポールペンを使つかてはだめです。
→ Không được sử dụng bút bi.
 
④ しばらくおさけではダメです
→ Không được uống rượu trong một thời gian.
 
⑤ しばらくタバコをてはだめです
→ Không được hút thuốc trong một thời gian.

⑥ 「そのはなをとってはだめよ。」とあねおとうとった。
→ Chị tôi nói với em trai tôi : “Không được hái hoa đó”.

⑦  文句もんくばかりっていてはだめだ。自分じぶんでなんとかしろ。
→ Không được ở đó mà phàn nàn hoài. Hãy tự mình xoay xở.

⑧  こんなところでへばってはだめだ。あと1キロだ。しっかりしろ。
→ Lăn ra thở dốc ở chỗ này là không được đâu. Còn 1km thôi. Chạy vững lên.

⑨ 「いま、あのひとしかてはだめです。もうすこし様子ようすましょう。」と彼女かのじょ部下ぶかをかばった。
→ Cô ấy che chở cho cấp dưới của mình bằng cách căn dặn mọi người : “Bây giờ không được la mắng anh ta. Hãy theo dõi tình hình thêm một chút nữa”.

⑩ そんなあさいところから、ではだめだ。
→ Không được nhảy xuống từ một nơi cạn như thế.

Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
NÂNG CAO
Ví dụ
① この場所ばしょ駐車ちゅうしゃてはいけないでそうです。
→ Nghe nói không được đậu xe ở đây.
 
② この場所ばしょ駐車ちゅうしゃてはだめです
→ Không được đậu xe ở đây.
 
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Ví dụ
③ おさけではだめです。
→ お酒を飲んじゃだめです。
Không được uống rượu đâu đấy.
 
④ てはだめですよ。
→ ちゃだめですよ。
Không được khóc đâu đấy.
Từ khóa: 

chyadameda

jyadameda

tewadameda


Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm