[Ngữ pháp N3] ~ても~ても:(Dù có)…bao nhiêu (lần đi nữa) thì vẫn…/ …Hoài cũng vẫn…

bình luận JLPT N3, Ngữ Pháp N3, Ngữ Pháp N3 Bổ Xung, (5/5)
Cấu trúc
Vても + Vても + [Câu phủ định]
Cách dùng / Ý nghĩa
  • ~ても~てもlà cách nói dùng lặp lại cùng một động từ, để nhấn mạnh sự việc có cố gắng bao nhiêu đi nữa vẫn không đạt được kết quả như mong muốn.
  • ② Theo sau, thông thường là một từ ngữ ở dạng phủ định, hoặc từ mang ý tiêu cực, không mong muốn.
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Ví dụ
① このズボンはあらてもあらてもよごれがちない。
→ Cái quần này thì dù có giặt bao nhiêu lần đi nữa cũng không sạch vết bẩn.
 
② 宿題しゅくだいおおすぎて、やってもやってもわらない。
→ Bài tập về quá nhiều. Làm hoài vẫn không hết.
 
③ はたらてもはたらてもらしは全然楽ぜんぜんらくにならない。
→ Làm lụng hoài mà cuộc sống vẫn chẳng dễ thở hơn được chút nào.
 
④ てもてもれないものはな~んだ?
→ Cái gì cắt hoài cắt mãi cũng không đứt?
 
⑤ てもてもお腹がきます。
→ Ăn hoài ăn hoài mà vẫn đói.
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
⑥ はしてもはしても目的地もくてきちにたどりけないというゆめを見た。
→ Tôi đã nằm mơ thấy một giấc mơ mà ở đó tôi cứ chạy hoài chạy mãi vẫn không đến đích.
 
⑦ はらてもはらてもついてくる。
→ Xua đuổi bao nhiêu lần cũng cức bám theo.
 
⑧ 雑草ざっそうてもてもすぐ生えてくる。
→ Cỏ dại thì nhổ bao nhiêu cũng không hết, vừa nhổ xong đó lại thấy mọc lên.
Từ khóa: 

temo temo


Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm