[Ngữ pháp N3] ~ ならば : Nếu…thì…

bình luận Ngữ Pháp N3, JLPT N3, N3 Bổ Xung, (5/5)
Đăng ký JLPT online 12/2024
Cấu trúc
V(thể thường) + ならば 
Nならば 
Tính từ い + ならば
Tính từ + ならば

Cách dùng / Ý nghĩa
  • ① Cấu trúc ~ならば được sử dụng để diễn tả điều kiện giả định với ý nghĩanếu là...”, hoặc diễn tả điều kiện trái với thực tế “nếu sự thật ngược lại”.
  • ② Là cách nói mang tính văn viết và được sử dụng nhiều trong những đoạn văn mang lý luận. Có thể được thay bằnghoặcたら
  • ③ Trong văn kiểu cách, còn được sử dụng với dạng ~であれば」「だったら」. Trong ngôn ngữ hiện đại, phần lớn được sử dụng với dạng 「~なら」và cả hai hầu như có thể thay đổi cho nhau.
  • ④ Phía trước đôi khi đi chung với もしvà có dạngもし~ならば、~
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Ví dụ
① 風邪かぜならば仕方しかたないですね。
→ Nếu bị cảm thì đành chịu thôi nhỉ.
 
② 明日雨あしたあめならば試合しあい中止ちゅうしです。
→ Ngày mai nếu trời mưa thì trận đấu sẽ bị hủy.
 
③ それはかれならばできる。
→ Cái đó nếu là anh ta thì sẽ làm được.
 
④ 必要ひつようならばわたしいてみます。
→ Nếu cần thiết thì tôi sẽ hỏi thử.
 
⑤ もしAとBがまことならば、Cもまことでなければならない。
→ Nếu A và B là đúng, thì C cũng phải đúng.
 
⑥ 今年ことし真夏まなつ日照時間にっしょうじかんみじかったならばコメ不足ぶそく問題もんだい深刻しんこくだ。
→ Năm nay cũng vậy, nếu có ít ngày nắng vào lúc giữa hạ, thì vấn đề thiếu lúa gạo sẽ trầm trọng.
 
⑦ この機会きかいのがならば、もう二度にどかれにはえないだろう。
→ Nếu vuột mất cơ hội này, thì có lẽ không gặp được anh ấy lần thứ hai.
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
⑧ 今後一週間雨こんごいちしゅうかんあめらないならば水不足みずぶそくになる。
→ Nếu trong một tuần nữa mà trời không mưa, sẽ thiếu nước
Từ khóa: 

naraba


Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm