[Ngữ pháp N3] いくら ~ ても:Dù có…bao nhiêu đi nữa (thì)… / Dù có…đến đâu đi nữa (thì)…

bình luận Ngữ Pháp N3, JLPT N3, N3 Soumatome, (5/5)
Đăng ký JLPT online 12/2024
Cấu trúc
いくら +「Động từ thể て」+
いくら +「Danh từ」 + でも
いくら +「Tính từ đuôi くても
いくら +「Tính từ đuôi でも
Cách dùng / Ý nghĩa
  • ① Là cách nói được sử dụng nhiều trong những trường hợp muốn nhấn mạnh điều kiện, mức độ phía trước nhưng kết quả, trạng thái, hành động phía sau cũng không thay đổi, hoặc không bị ảnh hưởng..
  • ② Trong nhiều trường hợp, nó được sử dụng để nêu kết quả trái ngược với mong đợi, dự đoán phía trước.
  • ③ Đây là cách nói tương tự với どんなに~てもnhưng mang tính văn nói hơn.
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Ví dụ
 いくらやすてもいたくない。
→ Dù có rẻ đến mấy thì tôi cũng không muốn mua.
 
 いくらでもコーラーをたくさんむと、身体しんたいわるですよ。
→ Dù có thích cỡ nào đi nữa nhưng nếu uống Cola nhiêu thì sẽ rất có hại cho sức khỏe đấy.
 
 いくら練習れんしゅうてもうまくならない。
→ Dù có luyện tập bao nhiêu thì cũng không giỏi lên được.
 
 いくらても、まだねむいです。
→ Ngủ bao nhiêu đi nữa thì vẫn cứ thấy buồn ngủ.
 
⑤  給料きゅうりょういくらよくても休日きゅうじつのない職場しょくばにはきたくない。
→ Tôi không muốn đi làm ở những nơi không có ngày nghỉ, cho dù lương có cao bao nhiêu đi nữa.
 
 いくらてもふとらない。
→ Dù tôi có ăn bao nhiêu thì cũng không mập lên.
 
⑦ 給料きゅうりょういくらがってもりない。
→ Lương dù có lên bao nhiêu cũng vẫn không đủ.
 
⑧  いくら調しらてもわからなかったので、先生せんせいいた。
→ Vì tìm hiểu bao nhiêu cũng không hiểu ra nên tôi đã hỏi giáo viên.
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
 必要ひつようなので、いくらたかてもいます。
→ Vì tôi cần nên dù có mắc bao nhiêu cũng phải mua thôi.
 
 かれいくらさそても一度いちどもパーティーにかおしてくれない。
→ Anh ta dù có rủ bao nhiêu đi nữa thì cũng chẳng bao giờ xuất hiện tại các buổi tiệc.
 
 いくらかねもらても、この絶対手放ぜったいてばなせない。
→ Dù có trả bao nhiêu tiền đi nữa thì bức tranh này tôi vẫn sẽ không bán.
 
 彼女かのじょいくらたのでもいてくれない。
→ Dù tôi có cầu xin bao nhiêu thì cô ta cũng không chịu lắng nghe.
 
 このープの会話かいわは、いくらてもよくからない。
→ Đoạn hội thoại này dù có nghe bao nhiêu lần thì cũng không hiểu rõ lắm.
 
 仕事しごとだから、いくらぎらでもやらなければならない。
→ Vì là công việc nên dù có ghét cỡ nào thì cũng phải làm.
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
NÂNG CAO
Từ khóa: 

ikura tatte

ikura temo


Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm