[Ngữ pháp N2] ~ に過ぎない:Chỉ là…/ Chỉ đơn giản là…/ Chỉ là…không hơn không kém

bình luận Ngữ pháp N2, JLPT N2, (5/5)
Cấu trúc
Danh từ +(である)+ にぎない
Động từ (thể từ điển/ thể ている/ thể た) + にぎない
Tính từ đuôi い + にぎない
Tính từ đuôi -na + (である) + にぎない
Cách dùng / Ý nghĩa
  • ① Diễn tả sự vật, sự việc, tình trạng chỉ ở mức độ đó, không hơn được hoặc nêu suy nghĩ của người nói về một sự vật sự việc rằng không phải trọng yếu, không phải đặc biệt, chỉ ít.
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Ví dụ
 高校こうこう進学しんがくしないひとは、5%以下いかにすぎない
→ Số người không học tiếp lên cấp 3 chỉ dưới 5%.

② かれのスピーチ はながかったが、おなじこと をっているにすぎなかった。
→ Bài diễn thuyết của anh ấy tuy dài nhưng chỉ là nói đi nói lại những điều tương tự.

③ 目標もくひょうがないのにいくら頑張がんばっても、時間じかん無駄むだにしているにすぎません。
→ Không có mục tiêu thì dù có cố gắng đến mấy cũng chỉ phí thời gian.

④ かれはただのどもにすぎない一人ひとりらすことなどできない。
→ Nó chỉ là một đứa trẻ. Sao có thể sống 1 mình được.

⑤ わたし先生せんせい助手じょしゅにすぎません。まだ授業じゅぎょう担当たんとうするなんてできません。
→ Tôi chỉ đơn giản là trợ giảng của thầy thôi. Tôi vẫn chưa thể tự phụ trách giảng dạy được.

⑥ 一日ついたち30ふんランニング を したにすぎないが、1 ヶ[]がつで 5 キロ もやせた。
→ Mỗi ngày tôi chỉ chạy 30 phút mà cũng giảm đến 5 kg sau 1 tháng.

⑦ わたしは メンバー の一人ひとりにすぎません成功せいこうするためには、みんなの協力きょうりょく必要ひつようです。
→ Tôi chỉ là một thành viên thôi. Để có thể thành công thì cần sự hợp tác của tất cả mọi người.

⑧ ある意味いみでは、人生じんせいゆめにすぎない
→ Ở một ý nghĩa nào đó, cuộc sống ch là
một giấc mơ (không hơn không kém).

⑨ それはなまける口実こうじつにすぎない。
→ Đó chỉ là một lời biện minh cho sự lười biếng.


⑩ ほんの冗談じょうだんにすぎない。

→ Đây chỉ là một lời đùa không hơn không kém.

⑪ 人生じんせいは、はかないゆめにすぎない。
→ Cuộc đời chỉ là một giấc mơ thoáng qua.

⑫  わたしまずしい農民のうみんぎない。 
→ Tôi chỉ là một anh nông dân nghèo không hơn không kém.

Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!


⑬ まえのやっていたことは現実げんじつからの逃避とうひぎない
→ Những việc tôi đã làm trước đây chỉ là một chạy trốn khỏi hiện thực cuộc sống.


⑭ 大丈夫だいじょうぶです。ただ、ちょっとつかれたにすぎません。 
→ Không sao đâu. Tôi chỉ là hơi mệt một chút thôi.

⑮ ごめん。おれはただの貧乏びんぼう団子売だんごうりのおとこにすぎない
→ Xin lỗi. Anh chỉ là một thằng bán bánh giò.

Từ khóa: 

nisuginai


Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm