[Ngữ pháp N3] ~ ないと/なくちゃ:Phải, bắt buộc… (làm gì…) / Nếu không làm gì đó thì…

bình luận JLPT N3, Ngữ Pháp N3, Ngữ pháp N3 Soumatome, (5/5)
Cách dùng / Ý nghĩa
  • 「~ないと」là thể ngắn của 「~ないといけない」 và 「~なくちゃ」 là thể ngắn của 「~なければならない」mà chúng ta đã học ở trình độ N5. (Ôn lại なけらばならない  ないといけない).
  •  Hai mẫu câu rút gọn này dùng để nói đến những hành động bản thân nhận thức là phải làm, bắt buộc làm, không làm không được.  thường được dùng trong hội thoại hàng ngày.
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Ví dụ
① 明日あしたはやかけるから、もうないと
→ Tôi phải ngủ thôi vì mai sẽ ra ngoài sớm.

② 試験しけんまであと 1ヵがつだ。がんばって勉強べんきょうないと
→ Chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ thì rồi. Phải cố gắng học thôi.

③ 田中たなかさんに メール の返事へんじしなくちゃ。
→ Tôi phải trả lời mail cho anh Tanaka.

④ 明日あしたまでに先生せんせいに レポート を ださなくちゃ。
→ Tôi phải nộp báo cáo cho thầy giáo trước ngày mai.

⑤ もういかないと
→ Tôi phải đi bây giờ

⑥ 自分じぶんで チャンス をないと職業しょくぎょう出来できないよ。
→ Nếu không tự nắm bắt cơ hội thì sẽ không có việc làm đâu.

⑦ おや教訓きょうくんにならないといいひとにならない。
→ Nếu không để tâm tới lời giáo huấn của cha mẹ thì không trở thành người tốt được đâu.

⑧ はやくしないとわないよ。
→ Nếu không làm nhanh thì không kịp đâu.

⑨ このいい機会きかいないと他人たにんられますよ。
→ Nếu không nắm bắt cơ hội tốt này thì sẽ bị người khác lấy mất đấy.
Từ khóa: 

naito

nakucha


Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm