[Ngữ pháp N3] ~ないと、~なくちゃ

JLPT N3 Ngữ Pháp N3
Cách dùng / Ý nghĩa
  • 「~ないと」 là thể ngắn của 「~ないといけない」 và 「~なくちゃ」 là thể ngắn của 「~なければならない」mà chúng ta đã học ở trình độ N5. (Ôn lại tại đây).
    Hai mẫu câu rút gọn này thường được dùng trong hội thoại hàng ngày.
Ví dụ
明日あしたはやかけるから、もうないと
→ Tôi phải ngủ thôi vì mai sẽ ra ngoài sớm.

試験しけんまであと 1ヵがつだ。がんばって勉強べんきょうないと
→ Chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ thì rồi. Phải cố gắng học thôi.

田中たなかさんに メール の返事へんじしなくちゃ。
→ Tôi phải trả lời mail cho anh Tanaka.

明日あしたまでに先生せんせいに レポート を ださなくちゃ。
→ Tôi phải nộp báo cáo cho thầy giáo trước ngày mai.

⑤ もういかないと
→ Tôi phải đi bây giờ

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm