[Ngữ pháp N4-N3] ~させてください/させてもらえますか/させてもらえませんか:Xin cho tôi…/ Hãy cho phép tôi…/ Xin được phép…/ Có thể cho phép tôi…được không?

bình luận Ngữ pháp N4, N4 Nâng Cao, N3 Soumatome, JLPT N4, JLPT N3, Ngữ Pháp N3, (5/5)
Đăng ký JLPT online 12/2024
Cấu trúc
[Động từ thể sai khiến] て + ください/もらえますか/もらえませんか。
Cách dùng / Ý nghĩa
  • ① Đây là cách nói được sử dụng khi muốn xin phép người nghe cho phép (mình/người nào đó) làm một việc gì đó. 
  • ② Là cách nói kết hợp thể sai khiến với lối nói nhờ vả như くださいいただけますかもらえませんか
  • ③ Cũng có thể sử dụng khi đề nghị một cách lễ phép, lịch sự.
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Ví dụ
① 今日きょうねつがあるので、やすませてください。
→ Vì hôm nay tôi bị sốt nên cho phép tôi được nghỉ.
 
② ちょっと気分きぶんわるいので、はやかえらせてください。
→ Vì trong người không được khỏe, xin cho tôi được về sớm.
 
③ あなたの会社かいしゃのおはなしかせてください。
→ Xin cho tôi được nghe những chuyện về công ty anh.
 
④ あらわせてください。
→ Hãy cho phép tôi được rửa tay.
 
⑤ ちょっとメモさせてください。
→ Cho phép tôi được ghi chú lại.
 
⑥ この判断はんだん保留ほりゅうさせてください。
→ Cho phép tôi giữ lại quyết định này.
 
⑦ ねんのため確認かくにんさせてください。
→ Để chắc chắn, cho phép tôi xác minh lại.
 
⑧ 遠慮えんりょさせてください。
→ Xin cho phép tôi từ chối.
 
⑨ もうわけありませんが、今日きょうははやく かえらせてください。
→ Thành thật cáo lỗi cùng mọi người. Hôm nay cho phép tôi được về sớm một chút.
 
⑩ A:だれか、この仕事しごとをおけてくれませんか。
B:ぜひ、わたしにやらせてください。
– Có ai chịu nhận làm việc này không?
– Dứt khoát xin ông hãy cho tôi được đảm nhận.
 
⑪ A:わたしがご馳走ちそうしますよ。
B:いや、いつもご馳走ちそうになってばかりですので、ここは、わたしはらわせてください。
– Chỗ này để tôi trả nhé.
– Không được. Vì lúc nào cũng được anh chiêu đãi hoài, nên chỗ này xin để tôi được trả.
 
⑫ 日本にほん印象いんしょうについてインタビューさせてもらえませんか。
→ Cho phép tôi phỏng vấn anh về ấn tượng đối với nước Nhật được không?
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
⑬ 30ぷんだけここにくるまらせてもらえませんか。
→ Cho phép tôi đậu xe ở đây chỉ 30 phút được không?

⑭ すこかんがさせていただけますか。
→ Cho phép tôi suy nghĩ thêm nhé.
 
⑮ 期日きじつについては、こちらでけつさせていただけるとありがたいのですが…。
→ Về thời gian hạn chót, chúng tôi rất vui nếu được tự quyết định…
Từ khóa: 

sasetekudasai


Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm