[Ngữ pháp N4] ~にくい : Khó làm gì

bình luận Ngữ pháp N4, JLPT N4, N3 Shinkanzen, (5/5)
Đăng ký JLPT online 12/2024
Cấu trúc 
Động từ thể ます (bỏ ます) + にくい
Cách dùng / Ý nghĩa
  • ① Mẫu câu này thể hiện điều gì đó khó xảy ra hoặc làm một việc gì đó khá khó khăn, không thể thực hiện dễ dàng….
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Ví dụ về cách chia
使つかう → 使つかいます → 使つかいにくい (Khó sử dụng)
む → みます → みにくい (Khó uống)
かる → わかります → かりにくい (Khó hiểu)
べる → べます → べにくい (Khó ăn)
わる → わります → わりにくい (Khó thay đổi)
Ví dụ
 東京とうきょうにくいです。
→ Tokyo khó sống/ Tokyo là một nơi khó sống.

② この コップ はわれにくいです。
→ Cái cốc này khó vỡ.

③ さしみはにくいです。
→ Sashimi (gỏi cá sống) rất là khó ăn.

④ このはしは、ちょっと使つかにくい。 
→ Đôi đũa này hơi khó dùng.

⑤ あしがいたいから、あるにくい。 
→ Vì chân bị đau nên khó đi bộ.

⑥ この ペン はまえの ペン よりもにくいなぁ。 
→ Cái bút này viết khó hơn so với cái bút trước.

⑦ うみなみたかくておよにくかった。 
→ Biển đã có sóng cao và khó khó bơi.

⑧ あの教室きょうしつの ドア はふるくてひらにくい。 
→ Cửa của phòng học đấy cũ và khó mở.

⑨ このみせぐちちいさくて、にくい。 
→ Cửa hàng này có cửa vào nhỏ và khó đi vào.

⑩ 丈夫じょうぶにくい カップ はありませんか? 
→ Ở đây có loại cốc nào bền, khó vỡ không ạ?

⑪ この質問しつもんにはこたにくいです。 
→ Câu hỏi này thì khó trả lời.
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
⑫ 東京とうきょう物価ぶっかたかくて、にくいです。 
→ Tokyo thì giá cả cao và khó sống.

⑬ このほんかりにくいけれど、面白おもしろいです。 
→ Quyển sách này khó hiểu nhưng thú vị.
Từ khóa: 

nikui


Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm