[Ngữ pháp N4] ~ていただけませんか:Làm ơn …cho tôi có được không?

bình luận Ngữ pháp N4, JLPT N4, (5/5)
Cấu trúc
[Động từ thể て] + いただけませんか。
Cách dùng / Ý nghĩa
  • ① Mẫu câu này diễn tả một lời đề nghị hay yêu cầu ai đó làm gì giúp mình.
  • ② Đây là cách nói lịch sự hơn của mẫu câu 「~てください」mà chúng ta đã học ở trình độ N5.
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Ví dụ
① ひらがなでていただけませんか
→ Làm ơn viết bằng hiragana giúp tôi được không?

② もうすこしゆっくりはなていただけませんか
→ Làm ơn nói chậm hơn một chút được không?

③ コピー使つかかた説明せつめいていただけませんか。
→ Làm ơn giải thích giúp tôi cách dùng máy photocopy được không?

④ いい先生せんせい紹介しょうかいていただけませんか?
→ Bạn có thể giới thiệu cho mình một giáo viên tốt được không?

⑤ おかねていただけませんか?
→ Cậu cho mình mượn tiền nhé?

⑥ 荷物にもつってきていただけませんか?
→ Cậu có thể mang hành lý đến cho mình được không?

⑦ おちゃていただけませんか?
→ Bạn có thể làm ơn cho trà vào được không?

⑩ しおていただけませんか?
→ Bạn làm ơn lấy muối cho tôi có được không?

⑪ 10.000えんさつを くずしていただけませんか?
→ Bạn làm ơn đổi cho tôi 10.000 yên sang tiền lẻ (tiền mệnh giá nhỏ hơn) có được không?

⑫ 5まで荷物にもつあずかっていただけませんか?
→ Bạn làm ơn giữ hành lý cho tôi đến 5 giờ có được không?
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!

⑬ 6にここにるようにしていただけませんか? 
→ Bạn làm ơn có thể cố gắng đến đây lúc 6 giờ được không?

⑭ 明日あした用事ようじがあるので、仕事しごとやすませていただけませんか?
→ Vì ngày mai có việc bận, nên làm ơn cho phép tôi nghỉ làm có được không?

⑮ 6がつ14にち金曜日きんようび午前ごぜん10にホテル にむかえにていただけませんか?
→ Bạn làm ơn có thể đến đón tôi ở khách sạn lúc 10 giờ sáng ngày thứ 6 ngày 14 tháng 6 có được không?

⑯ おねがいがあるんだけど。おかねていただけませんか?
→ Tôi muốn được yêu cầu với bạn điều này, Bạn làm ơn cho tôi vay tiền được không?

⑰ この手紙てがみ速達そくたつおくていただけませんか?
→ Bạn làm ơn gửi bức thư này bằng chuyển phát nhanh có được không?

⑱ かぎ をさがすの を手伝てつだていただけませんか?
→ Bạn làm ơn tìm chìa khóa giúp tôi được không?

⑲ すみませんが、はやかえらせていただけませんか? 
→ Xin lỗi cho phép tôi về sớm được không ạ?
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
NÂNG CAO
Mức độ giảm dần ① → ② → ③

① ひらがなでいて いただけませんか。Làm ơn viết bằng hiragana giúp tôi được không?

② ひらがなでいて くださいませんか。Làm ơn viết bằng hiragana giúp tôi được không?

③ ひらがなでいて ください。Xin hãy viết bằng hiragana
Từ khóa: 

itadakemasenka

kudasaimasenka


Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm