[Ngữ Pháp N5] ~がほしい: Muốn có ~

JLPT N5 Tổng Hợp Ngữ pháp N5
Cấu Trúc: N + がほしい
Cách dùng / Ý nghĩa:
Được sử dụng để trình bày ý muốn có một thứ gì đó.
Có nghĩa là: Muốn ….
Chú ý: ほしい là tính từ đuôi い

Ví dụ: 

わたしはおきんがほしいです
Tôi muốn có tiền

わたし友達ともだちしいです
Tôi muốn có bạn bè

いまなに一番いちばんしいですか?
彼氏かれししいです。
Bây giờ bạn muốn có cái gì nhất?”
– Tôi muốn có bạn trai.

あたらしいぐるましいです。
Tôi muốn có một chiếc xe hơi mới.

もっと時間じかんしいです。
Tôi muốn có nhiều thời gian hơn.

キムさんはねこしいですか。
はい、しいです。
– Kim muốn có một chú mèo phải không?
– Phải, tôi muốn.

*Nâng cao:
Vì là tính từ đuôi , nên phủ định của 「ほしい」là 「ほしくない」có nghĩa là không muốn.

子供こどもがほしいですか。
いいえ、しいくないです。
Anh muốn có con không? 
Không, tôi không muốn.

 いまなにしいですか。
なにしくないです。
– Bây giờ em muốn có gì?

– Em không muốn gì cả.

しいものはなにですか。
いいくるまです。
– Cái anh muốn có là gì?
– Là một chiếc xe hơi tốt.

本屋ほんやってきましたが、しい辞書じしょはなかったです。
Tôi đã đi nhà sách rồi nhưng từ điển tôi muốn lại không có.

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm