[Ngữ Pháp N5] V ます/ V ません:Sẽ, đang…

bình luận JLPT N5, Tổng Hợp Ngữ pháp N5, (5/5)
Cấu trúc
N + は/が + Vます/ません。
Cách dùng / Ý nghĩa
  • ① Vます là thể lịch sự丁寧形ていねいけいcủa động từ.
  • ② Được sử dụng ở cuối câu, để trình bày trạng thái hoặc hoạt động, hành vi.
  • ③ Thể quá khứ sẽ là Vました. Thể quá khứ lần lượt tương ứng sẽ là Vました và  Vませんでした.
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Ví dụ
 わたしは毎日日本語まいにちにほんご勉強べんきょうします。
i mỗi ngày đều học tiếng Nhật.
 
 わたしは毎日日本語まいにちにほんご勉強べんきょうしません。
 Tôi không học tiếng Nhật mỗi ngày.
 
 テレビは本棚ほんだなのそばにあります。
Tivi có ở bên cạnh kệ sách.
 
 木村きむらさんは会社かいしゃにいます。
Anh Kimura đang ở công ty.
 
 ラムさんはいえにいます。
Anh Lâm đang ở nhà.
 
 わたしはこれから図書館としょかん勉強べんきょうします。
Bây giờ tôi sẽ ngồi học ở thư viện.
 
 かれはあした学校がっこうにいます。
Anh ta ngày mai sẽ có ở trường.
 
 来週らいしゅうパーティーがあります。
Sẽ có tiệc vào tuần tới.
 
 わたしはあさって学校がっこうにいません。
i ngày kia sẽ không có ở trường.
 
 午後田中ごごたなかさんがます。
Anh Tanaka chiều này sẽ đến.
Từ khóa: 

masen

masu


Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm