[Kiểm tra] 512 Chữ Kanji Look And Learn – Ngày 28

bình luận Luyện từ vựng, Kanj Look and Learn, Kiểm tra, (5/5)

Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!