Trọn bộ Kanji N3 dễ học, dễ nhớ
Trọn bộ Kanji N3 dễ học, dễ nhớ

TỔNG HỢP KANJI N5 (BẢN ĐẦY ĐỦ ÂM ON, KUN)
TỔNG HỢP KANJI N5 (BẢN ĐẦY ĐỦ ÂM ON, KUN)

[1 THÁNG] Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 1
[1 THÁNG] Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 1

STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa 1 一 Nhất 1 2 二 Nhị 2 3 三 Tam 3 4 ....

[1 THÁNG] Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 2
[1 THÁNG] Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 2

STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa 17 日 Nhật mặt trời 18 月 Nguyệt mặt trăng 19 火 Hỏa ....

[1 THÁNG] Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 3
[1 THÁNG] Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 3

STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa 33 上 Thượng phía trên 34 下 Hạ phía dưới 35 中 Trung ....

[1 THÁNG] Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 4
[1 THÁNG] Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 4

STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa 49 田 Điền ruộng 50 力 Lực sức mạnh 51 男 Nam đàn ....

[1 THÁNG] Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 5
[1 THÁNG] Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 5

STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa 65 見 Kiến Nhìn 66 行 Hành Đi 67 米 Mễ Gạo 68 ....

[1 THÁNG] Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 6
[1 THÁNG] Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 6

STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa 81 大 Đại Lớn , to 82 小 Tiểu nhỏ 83 高 Cao ....

[1 THÁNG] Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 7
[1 THÁNG] Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 7

STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa 97 入 Nhập Vào 98 出 Xuất Ra 99 市 Thị Chợ 100 ....

[1 THÁNG] Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 8
[1 THÁNG] Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 8

STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa 113 休 Hưu Nghỉ ngơi 114 走 Tẩu Chạy 115 起 Khởi Dậy ....