Tổng Hợp Từ Vựng Minano Nihongo Bài 28

bình luận JLPT N4, Học từ vựng, Từ vụng N4, (5/5)
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Từ Vựng Hán Tự Âm Hán Nghĩa
うれます
 [パンが~]
売れます MẠI bán chạy, được bán [bánh mì ~]
おどります 踊ります DŨNG nhảy, khiêu vũ
かみます     nhai
えらびます 選びます TUYỂN chọn
ちがいます 違います VI khác
かよいます
 [だいがくに~]
通います
[大学に~]
THÔNG
ĐẠI HỌC
 đi học [đại học]
メモします     ghi chép
まじめ[な]     nghiêm túc, nghiêm chỉnh
ねっしん[な] 熱心[な] NHIỆT TÂM nhiệt tâm, nhiệt tình, hết lòng
やさしい 優しい ƯU tình cảm, hiền lành
えらい 偉い vĩ đại, đáng kính, đáng khâm phục
ちょうどいい     vừa đủ, vừa đúng
しゅうかん 習慣 TẬP QUÁN tập quán
けいけん 経験 KINH NGHIỆM kinh nghiệm
ちから LỰC sức lực, năng lực
にんき 人気 NHÂN KHÍ được yêu thích(がくせいに~があります:
  được [sinh viên] yêu thích)
かたち HÌNH hình, hình dáng
いろ SẮC màu
あじ VỊ vị
ガム     kẹo cao su
しなもの 品物 PHẨM VẬT hàng hóa, mặt hàng
ねだん 値段 TRỊ ĐOẠN giá
きゅうりょう 給料 CẤP LIỆU lương
ボーナス     thưởng
ばんぐみ 番組 PHIÊN TỔ chương trình (phát thanh, truyền hình)
ドラマ     kịch, phim truyền hình
かしゅ 歌手 CA THỦ ca sĩ
しょうせつ 小説 TIỂU THUYẾT tiểu thuyết
しょうせつか 小説家 TIỂU THUYẾT GIA tiểu thuyết gia, nhà văn
かんりにん 管理人 QUẢN LÍ NHÂN người quản lý
むすこ 息子 TỨC TỬ con trai (dùng cho mình)
むすこさん 息子さん TỨC TỬ con trai (dùng cho người khác)
むすめ NƯƠNG con gái (dùng cho mình)
むすめさん 娘さん NƯƠNG con gái (dùng cho người khác)
じぶん 自分 TỰ PHÂN bản thân, mình
しょうらい 将来 TƯƠNG LAI tương lai
しばらく     một khoảng thời gian ngắn, một lúc, một lát
たいてい     thường, thông thường
それに     thêm nữa là, thêm vào đó là
それで     thế thì, thế nên
会話(かいわ)
[ちょっと]おねががあるんですが。  Tôi có (chút) việc muốn nhờ.
ホームステイ homestay
かいわ hội thoại
おしゃべりします nói chuyện, tán chuyện
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
()(もの)
らせ thông báo
にち ngày
thứ bảy
体育館たいいくかん nhà tập, nhà thi đấu thể thao
無料むりょう miễn phí
さそいます mời
イベント sự kiện

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm