Tổng Hợp Từ Vựng Minano Nihongo Bài 29 (Bản mới)

bình luận Học từ vựng, Từ vụng N4, JLPT N4, (5/5)
Đăng ký JLPT online 12/2024

Từ vựng Minano Nihongo bài 29 được Tiếng Nhật Đơn Giản Tổng hợp từ giáo trình Minano Nihongo II.
Chúc mọi người học tốt !

Từ Vựng Hán Tự Âm Hán Nghĩa
あきます
 [ドアが~]
開きます KHAI mở [cửa ~]
しまります
 [ドアが~]
閉まります BẾ đóng [cửa ~]
つきます
 [でんきが~]
つきます
[電気が~]
ĐIỆN KHÍ sáng [điện ~]
きえます
 [でんきが~]
消えます
[電気が~]
TIÊU
ĐIỆN KHÍ
tắt [điện ~]
こわれます
 [いすが~]
壊れます HOẠI hỏng [cái ghế bị ~]
われます
 [コップが~]
割れます CÁT vỡ [cái cốc bị ~]
おれます
 [きが~]
折れます
[木が~]
TRIẾT
MỘC
gãy [cái cây bị ~]
やぶれます
 [かみが~]
破れます
[紙が~]
PHÁ
CHỈ
rách [tờ giấy bị ~]
よごれます
 [ふくが~]
汚れます
[服が~]
Ô
PHỤC
bẩn [quần áo bị ~]
つきます
 [ポケットが~]
付きます PHÓ có, có gắn, có kèm theo [túi]
はずれます
 [ボタンが~]
外れます NGOẠI tuột, bung [cái cúc bị ~]
とまります
 [くるまが~]
止まります CHỈ dừng [thang máy ~]
まちがえます     nhầm, sai
おとします 落とします LẠC đánh rơi
かかります
 [かぎが~]
掛かります QUẢI khóa [chìa khóa ~]
ふきます     lau, chùi
とりかえます 取り替えます THỦ HOÁN thay
かたづけます 片づけます PHIẾN dọn dẹp
[お]さら [お]皿 MÃNH cái đĩa
[お]ちゃわん     cái bát
コップ     cái cốc
ガラス     thủy tinh (glass)
ふくろ ĐẠI cái túi
しょるい 書類 THƯ LOẠI giấy tờ
えだ CHI cành cây
えきいん 駅員 DỊCH VIÊN nhân viên nhà ga
こうばん 交番 GIAO PHIÊN đồn cảnh sát, bốt cảnh sát
スピーチ     diễn văn
へんじ 返事 PHẢN SỰ trả lời, hồi âm
おさきにどうぞ。 お先にどうぞ。 TIÊN Xin mời anh/chị đi trước.
げんじものがたり 源氏物語 NGUYÊN THỊ
VẬT NGỮ
tiểu thuyết được viết bởi Murasaki
Shikibu vào thời Heian
会話かいわ
いま電車でんしゃ đoàn tàu vừa rồi
わすもの vật để quên
このくらい khoảng ngần này, cỡ khoảng như thế này
がわ phía ~, bên ~
ポケット túi áo, túi quần (pocket)
へん xung quanh ~, chỗ ~
おぼえていません。 Tôi không nhớ.
網棚あみだな giá lưới, giá hành lý (trên tàu)
たし nếu không lầm thì
[ああ、]よかった。 ồ, may quá.
新宿しんじゅく tên một địa điểm, nhà ga ở Tokyo
もの
地震じしん động đất
かべ bức tường
はり kim đồng hồ
します chỉ
駅前えきまえ khu vực trước nhà ga
たおれます đổ
西にし tây, phía tây
~のほう hướng, phương hướng
えます cháy
レポーター phóng viên
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm