Tổng Hợp Từ Vựng Minano Nihongo Bài 36

bình luận Học từ vựng, Từ vụng N4, JLPT N4, (5/5)
Đăng ký JLPT online 12/2024
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Từ Vựng Hán Tự Âm Hán Nghĩa
とどきます
[にもつが~]
届きます
[荷物が~]
GIỚI
HÀ VẬT
được gởi đến, được chuyển đến [hành lý ~]
でます
[しあいに~]
出ます
[試合に~]
XUẤT
THÍ HỢP
tham gia, tham dự [trận đấu]
うちます
[ワープロを~]
打ちます
[ワープロを~]
ĐẢ đánh [máy chữ]
ちょきんします 貯金します TRỮ KIM tiết kiệm tiền, để dành tiền
ふとります 太ります THÁI béo lên, tăng cân
やせます     gầy đi, giảm cân
すぎます
[7じを~]
過ぎます
[7時を~]
QUÁ
THÌ
quá, qua [7 giờ]
なれます
[しゅうかんに~]
慣れます
[習慣に~]
QUÁN
TẬP QUÁN
làm quen với [tập quán]
かたい 硬い NGẠNH cứng
やわらかい 軟らかい NHUYỄN mềm
でんし~ 電子~ ĐIỆN TỬ ~ điện tử
けいたい~ 携帯~ HUỀ ĐỚI ~ cầm tay
こうじょう 工場 CÔNG TRƯỜNG nhà máy, phân xưởng
けんこう 健康 KIỆN KHANG sức khỏe
けんどう 剣道 KIẾM ĐẠO kiếm đạo
まいしゅう 毎週 MỖI CHU hàng tuần
まいつき 毎月 MỖI NGUYỆT hàng tháng
まいとし(まいねん) 毎年 MỖI NIÊN hàng năm
やっと     cuối cùng thì
かなり     khá, tương đối
かならず 必ず TẤT nhất định
ぜったいに 絶対に TUYỆT ĐỐI nhất định, tuyệt đối
じょうずに 上手に THƯỢNG THỦ giỏi, khéo
できるだけ     cố gắng
このごろ     gần đây, dạo này
~ずつ     từng ~, ~ một
そのほうが~     cái đó ~ hơn, như thế ~ hơn
ショパン     Sô-panh, nhà soạn nhạc người Ba Lan (1810-1849)
会話(かいわ)
おきゃくさま お客様 KHÁCH DẠNG quý khách, khách hàng
とくべつ「な」 特別[な] ĐẶC BIỆT đặc biệt
していらっしゃいます     đang làm (tôn kính ngữ của しています)
すいえい 水泳 THỦY VĨNH bơi, môn bơi
~とか、~とか     ~ v.v.
タンゴ     tăng-gô
チャレンジします     thử, thử thách, dám làm (challenge)
きもち 気持ち KHÍ TRÌ cảm giác, tâm trạng, tinh thần
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
()(もの)
のりもの 乗り物 THỪA VẬT phương tiện đi lại
れきし 歴史 LỊCH SỬ lịch sử
―せいき ―世紀 THẾ KỶ thế kỷ –
とおく 遠く VIỄN xa, ở xa
きしゃ 汽車 KHÍ XA tàu hỏa chạy bằng hơi nước
きせん 汽船 KHÍ THUYỀN thuyền chạy bằng hơi nước
おおぜいの~ 大勢の~ ĐẠI THẾ nhiều (người)
はこびます 運びます VẬN mang, chở, vận chuyển
とびます 飛びます PHI bay
あんぜん 安全 AN TOÀN an toàn
うちゅう 宇宙 VŨ TRỤ vũ trụ
ちきゅう 地球 ĐỊA CẦU địa cầu, trái đất
ライトきょうだい ライト兄弟 HUYNH ĐỆ anh em nhà Wright

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm