Tổng Hợp Từ Vựng Minano Nihongo Bài 39 (Bản mới)

bình luận JLPT N4, Học từ vựng, Từ vụng N4, (5/5)
Đăng ký JLPT online 12/2024

Từ vựng Minano Nihongo bài 39 được Tiếng Nhật Đơn Giản Tổng hợp từ giáo trình Minano Nihongo II.
Chúc mọi người học tốt !

Từ Vựng Hán Tự Âm Hán Nghĩa
こたえます
[しつもんに~]
答えます
[質問に~]
ĐÁP
CHẤT VẤN
trả lời [câu hỏi]
たおれます
[ビルが~]
倒れます
[ビルが~]
ĐẢO đổ [nhà cao tầng ~]
とおります
[みちを~]
通ります
[道を~]
THÔNG
ĐẠO
đi qua (đường)
しにます 死にます TỬ chết
びっくりします     ngạc nhiên, giật mình
がっかりします     thất vọng
あんしんします 安心します AN TÂM yên tâm
けんかします     cãi nhau
りこんします 離婚します LY HÔN ly dị, ly hôn
ふとります 太ります THÁI béo lên, tăng cân
やせます     gầy đi, giảm cân
ふくざつ[な] 複雑[な] PHỨC TẠP phức tạp
じゃま[な] 邪魔[な] TÀ MA cản trở, chiếm diện tích
かたい 硬い NGẠNH cứng
やわらかい 軟らかい NHUYỄN mềm
きたない 汚い Ô bẩn
うれしい     vui, mừng
かなしい 悲しい BI buồn, đau thương
はずかしい 恥ずかしい SỈ xấu hổ, thẹn, hổ thẹn
しゅしょう 首相 THỦ TƯỚNG thủ tướng
じしん 地震 ĐỊA CHẤN động đất
つなみ 津波 TÂN BA sóng thần
たいふう 台風 ĐÀI PHONG bão
かみなり LÔI sấm
かじ 火事 HỎA SỰ hỏa hoạn
じこ 事故 SỰ CỐ tai nạn, sự cố
ハイキンギ     dã ngoại
[お]みあい [お]見合い KIẾN HỢP Nam nữ làm quen qua giới thiệu, làm mối
そうさ 操作 THAO TÁC thao tác
かいじょう 会場 HỘI TRƯỜNG hội trường, địa điểm tổ chức
~だい ~代 ĐẠI tiền ~, phí ~
~や ~屋 ỐC tiệm~, quầy~, người bán ~
フロント     bộ phận tiếp tân, bộ phận thường trực
―ごうしつ ―号室 HIỆU THẤT phòng số –
タオル     khăn lau, khăn tắm
せっけん     xà phòng
おおぜい 大勢 ĐẠI THẾ nhiều người
つかさまでした。   BÌ DẠNG Chắc anh chị đã mệt vì làm việc.
うかがいます。   TỨ Tôi đến thăm.
(cách nói khiêm nhường của いきます)
会話かいわ
途中とちゅう giữa đường, dọc đường, giữa chừng
トラック xe tải
ぶつかります đâm, va chạm
もの
大人おとな người lớn
しかし nhưng
また hơn nữa, và
洋服ようふく quần áo kiểu Tây Âu
西洋せいようします Tây Âu hóa
います vừa, hợp
いまでは bây giờ (thì)
成人式せいじんしき Lễ trưởng thành, Lễ thành Nhân
伝統でんとうてき[な] mang tính truyền thống
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm