Tổng Hợp Từ Vựng Minano Nihongo Bài 5 (Bản mới)

bình luận Từ vựng N5, JLPT N5, Học từ vựng, (5/5)

Danh sách từ vựng Minano Nihongo bài 5 được Tiếng Nhật Đơn Giản Tổng hợp từ giáo trình Minano Nihongo I.
Chúc mọi người học tốt !

Từ Vựng Hán Tự Âm Hán Nghĩa
いきます 行きます HÀNH đi
きます 来ます LAI đến
かえります 帰ります QUY về
がっこう 学校 HỌC HIỆU trường học
スーパー     siêu thị
えき DỊCH ga, nhà ga
ひこうき 飛行機 PHI HÀNH CƠ máy bay
ふね THUYỀN thuyền, tàu thủy
でんしゃ 電車 ĐIỆN XA tàu điện
ちかてつ 地下鉄 ĐỊA HẠ THIẾT tàu điện ngầm
しんかんせん 新幹線 TÂN CÁN TUYẾN tàu Shinkansen (tàu điện siêu tốc của Nhật)
バス     xe buýt
タクシー     tắc-xi
じてんしゃ 自転車 TỰ CHUYỂN XA xe đạp
あるいて 歩いて BỘ đi bộ
ひと NHÂN người
ともだち 友達 HỮU ĐẠT bạn, bạn bè
かれ BỈ anh ấy, bạn trai
かのじょ 彼女 BỈ NỮ chị ấy, bạn gái
かぞく 家族 GIA TỘC gia đình
ひとりで 一人で NHẤT NHÂN một mình
せんしゅう 先週 TIÊN CHU tuần trước
こんしゅう 今週 KIM CHU tuần này
らいしゅう 来週 LAI CHU tuần sau
せんげつ 先月 TIÊN NGUYỆT tháng trước
こんげつ 今月 KIM NGUYỆT tháng này
らいげつ 来月 LAI NGUYỆT tháng sau
きょねん 去年 KHỨ NIÊN năm ngoái
ことし     năm nay
らいねん 来年 LAI NIÊN năm sau
ーねん ー年 NIÊN năm –
なんねん 何年 HÀ NIÊN mấy năm
ーがつ ー月 NGUYỆT tháng –
なんがつ 何月 HÀ NGUYỆT tháng mấy
ついたち 1日 NHẬT ngày mồng 1
ふつか 2日 NHẬT ngày mồng 2, 2 ngày
みっか 3日 NHẬT ngày mồng 3, 3 ngày
よっか 4日 NHẬT  ngày mồng 4, 4 ngày
いつか 5日 NHẬT ngày mồng 5, 5 ngày
むいか 6日 NHẬT ngày mồng 6, 6 ngày
なのか 7日 NHẬT ngày mồng 7, 7 ngày
ようか 8日 NHẬT ngày mồng 8, 8 ngày
ここのか 9日 NHẬT ngày mồng 9, 9 ngày
とおか 10日 NHẬT ngày mồng 10, 10 ngày
じゅうよっか 14日 NHẬT ngày 14, 14 ngày
はつか 20日 NHẬT ngày 20, 20 ngày
にじゅうよっか 24日 NHẬT ngày 24, 24 ngày
―にち ―日 NHẬT ngày -, – ngày
なんにち 何日 HÀ NHẬT ngày mấy, ngày bao nhiêu, mấy ngày, bao nhiêu ngày
いつ     bao giờ, khi nào
たんじょうび 誕生日 ĐẢN SINH NHẬT sinh nhật
練習 C>
そうですね。 Ừ, nhỉ.
会話
[どうも]ありがとうございました。 Xin cám ơn anh/chị rất nhiều.
どういたしまして Không có gì.
番線 sân ga số –
tiếp theo
普通 tàu thường (dừng cả ở các ga lẻ)
急行 tàu tốc hành
特急 tàu tốc hành đặc biệt
————————————————
甲子園 tên một khu phố ở Osaka
大阪城 Lâu đài Osaka, một lâu đài nổi tiếng ở Osaka
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm