[Ngữ pháp N1] ~ともあろうものが/ともあろうひとが:Với cương vị… nhưng…/ Với cương vị… thì phải…

bình luận JLPT N1, Ngữ Pháp N1, (5/5)
Cấu trúc

N + ともあろう + N

Cách dùng / Ý nghĩa
  • ① Đi với danh từ chỉ vai trò, vị trí trong xã hội hay nghề nghiệp, để dùng trong trường hợp nêu lên những hành vi mà một người ở cương vị đó lẽ ra không nên làm, không được phép làm
  • ② Theo sau là những cách nói thể hiện sự ngạc nhiên, giận giữ hay không tin.v.v.
  • ③ Là lối nói kiểu cách, trang trọng. Được sử dụng trong văn viết.
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Ví dụ
① 大会社だいがいしゃ社長しゃちょうともあろうひとが、軽率けいそつ発言はつげんをしてはいけない。
→ Giám đốc của một công ty lớn thì không nên phát ngôn khinh suất như vậy
 
② あなたともあろうひとがどうしてあんなひとのうそにだまされたのですか。
→ Một người như anh sao lại để người như thế lừa gạt chứ.
 
③ くに最高機関さいこうきかんともあろう国会こっかいがあのような強行きょうこう採決さいけつをするとはゆるせない。
→ Một cơ quan đứng đầu một nước như Quốc hội mà lại ra phán quyết mang tính cưỡng chế như thế thì thật khó chấp nhận.
 
④ 一国いっこく大臣だいじんともあろうひとが、軽率けいそつ発言はつげんをするべきではない。
→ Một người là Bộ trưởng của một nước thì không được phép phát ngôn khinh suất.
 
⑤ 彼女かのじょともあろうひとが、脱税だつぜいをしていたなんてしんじられない。
→ Một người như cô ấy mà lại trốn thuế thì thật là khó tin.
 
⑥ 指導者しどうしゃともあろうひとが、金銭問題きんせんもんだい潔白けっぱくでなければならない。
→ Một người là lãnh đạo thì phải minh bạch trong chuyện tiền bạc.
 
⑦ 弁護士べんごしともあろうひとが、そんなことをするはずがない。
→ Một người là luật sư thì chắc chắn không thể làm chuyện như thế.
 
⑧ 大蔵官僚おおくらかんりょうともあろうものが、賄賂わいろるとはおどろいた。
→ Không ngờ một quan chức Bộ Tài chính mà lại đi nhận hối lộ.
 
⑨ 警察官けいさつかんともあろうものが、強盗ごうとうはたらくとはなんうことだろう。
→ Không thể tưởng tượng nổi một cảnh sát viên mà lại đi ăn cướp.
 
⑩ 母親ははおやともあろうものが、まれた自分じぶんどもをゴミばこてるとは、まったくおそろしいはなしだ。
→ Một người làm mẹ mà lại vứt bỏ đứa con mình sinh ra vào sọt rác thì thật là khủng khiếp.
 
⑪ 国会議員こっかいぎいんともあろう人物じんぶつが、このような巨額きょがく脱税だつぜい平気へいきおこなうのだから、議員ぎいんのモラルも低下ていかしたものである。
→ Một người nghị sĩ quốc Quốc hội mà lại thản nhiên trốn thuế với một số tiền lớn như vậy, thì đạo đức của nghị sĩ quả đã xuống quá thấp.
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Từ khóa: 

tomoarouhitoga

tomoaroumonoga


Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm