[Ngữ pháp N2] ~ にかけては/にかけても:Về mặt… thì…/ Xét về… thì…/ Nói về… thì…/ Trong lĩnh vực… thì…

bình luận Ngữ pháp N2, JLPT N2, (5/5)
Cấu trúc

Danh từ + にかけて(は)
Tính từ đuôi + さ + にかけて(は)

Cách dùng / Ý nghĩa
  • ① Mẫu câu diễn tả ý nghĩa “Liên quan đến việc đó thì…/ Về lĩnh vực đó thì…/ Xét về lĩnh vực nào đó thì…là nhất, không có gì hơn được”. Thường nhằm đánh giá cao năng lực của một người, một sự vật, sự việc. Đôi khi cũng có đánh giá tiêu cực.
  • ② Mẫu câu này thường đi kèm với từ thể hiện năng lực, kĩ thuật.  
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Ví dụ
① サービスにかけてはここにまさるホテルはない
→ Về mặt dịch vụ thì không có khách sạn nào hơn được chỗ này.
 
② 英単語えいたんご暗記あんきにかけては、かれにかなうものはいない
→ Nói về khả năng nhớ từ vựng tiếng Anh thì không ai bằng anh ta được.
 
③ いびきにかけては、ロンさんにかなうものはいない
→ Nói về chuyện ngáy to thì không ai bằng Long được.
(もの・ところ)にかなうものはない Không có gì bằng / không nơi nào bằng.
人)にかなうものはいない = Không có ai bằng (anh ta / cô ta)
Tương đương với: (ひと)のみぎものはいない。
 
④ 数学すうがくにかけてはかれについていけない
→ Nói về toán thì chúng ta (tôi) không thể theo kịp anh ta.
 
⑤ 大気汚染たいきおせんにかけてはその都市としほどひどいところはない
→ Nói về ô nhiễm không khí thì không có nơi nào khủng khiếp bằng chỗ đó (thành phố đó).
 
⑤ かれはその仕事しごとにかけては老練ろうれんひと
→ Anh ta là một người lão luyện đối với (khi nói về) công việc đó.
 
⑦ かれ経済けいざいにかけてはだれにもけないと自負じふしている
→ Anh ta tự phụ rằng nói về kinh tế thì anh ta không thua bất kỳ ai.
 
⑧ チームの名誉めいよにかけても今度こんど試合しあい絶対負ぜったいまけられません。
→ Ngay cả về danh dự của đội thì trận đấu lần này chúng ta cũng không được phép thua.

⑨ 料理りょうりにかけてはかれ名人めいじん
→ Nếu nói về món ăn thì anh ấy là người nổi tiếng

⑩ 先生せんせいはその仕事しごとにかけては老練ろうれんひとだ。

→ Nếu nói về công việc đó thì thầy giáo là người lão luyện

⑪ 物価ぶっかたかにかけてはそのたみほどたかところはない。

→ Nếu nói về giá cả cao thì không nơi nào cao như thành phố đó

⑫ わたしやす材料ざいりょうでおいしい料理りょうりつくることにかけてはだれもけませんよ
→ Về khoản nấu đồ ăn ngon từ nguyên liệu rẻ thì tôi không thua ai đâu

⑬ ボールはこびのうまさにかけては A選手せんしゅみぎるものはいない
→ Về việc chuyền bóng giỏi thì không ai hơn tuyển thủ A cả
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Từ khóa: 

nikaketewa

nikaketemo


Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm