[Ngữ pháp N2-N1] ~ 矢先に/の:Ngay trước khi / vừa định thì…

bình luận Ngữ Pháp N1, JLPT N2, JLPT N1, Ngữ pháp N2, (5/5)
Cấu trúc

Động từ thể ý chí + とした + 矢先やさきに/の

Cách dùng / Ý nghĩa
  • A 矢先やさきBlà cách nói thường được sử dụng để diễn tả việc B xảy ra ngay trước khi việc A định/sắp diễn ra.
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Ví dụ
① かけようとした矢先やさききゃくた。
→ Vừa định về thì khách đến.
 
② 外出がいしゅつしようとした矢先やさき電話でんわ
→ Điện thoại gọi đến ngay khi tôi vừa định đi ra ngoài.
 
③ 警告けいこくしようとした矢先やさき事故じこ発生はっせいした。
→ Ngay trước khi vừa định cảnh báo thì tai nạn đã xảy ra.
 
④ 朝食ちょうしょくをとろうとした矢先やさき電話でんわった。
→ Ngay khi vừa định ăn sáng thì điện thoại reo.
 
⑤ りようとしていた矢先やさきバスがうごした。
→ Vừa định bước xuống thì xe buýt bắt đầu lăn bánh.
 
⑥ 就職しゅうしょくまり、これから親孝行おやこうこうをしようとおもった矢先やさきはは病気びょうきたおれてしまった。
→ Tôi vừa mới được nhận việc, đang khi vừa định sắp tới sẽ báo hiếu thì mẹ tôi ngã bệnh.
 
⑦ 仕事しごと引退いんたいして、これからはのんびりらそうとおもっていた矢先やさきおおきな地震じしんきていえうしなってしまった。
→ Tôi về hưu, đang vừa định sắp tới đây sẽ sống những ngày tháng thong thả thì xảy ra một trận động đất lớn, tôi mất luôn nhà cửa.

⑧ 電話でんわを かけようとした矢先やさきこうからかかってきた。
→ Định gọi điện thì phía kia lại gọi điện đến.

⑨ 社内しゃない不祥事ふしょうじ公表こうひょうしようとした矢先やさき新聞しんぶんてしまった。
→ Đúng lúc định công bố sự việc không hay trong công ty thì báo đã đăng tải mất rồi.

⑩ オフィス をようとした矢先やさき課長かちょうめられた。
→ Vừa lúc định đi ra khỏi văn phòng thì trưởng phòng gọi lại.

⑪ ちちたおれたのは、退職たいしょくいわいを しようとした矢先やさきことでした。
→ Bố tôi bị bất tỉnh ngay trước buổi lễ nghỉ hưu.
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
NÂNG CAO
Ví dụ

① 日本にほん矢先やさき バッグ をわすれ、パスポート を なくしてしまった。
→ Ngay sau khi đến Nhật để quên cặp, nên mất hộ chiếu.

② 突然とつぜん彼女かのじょ婚約こんやく解消かいしょう言い出いいだした。式場しきじょうめた矢先やさきことだった。
→ Đột nhiên cô ấy nói hủy hôn. Ngay sau khi quyết định nơi tổ chức hôn lễ.

③ 何度なんど受験じゅけんしてもだめなので、あきらめようかとおもった矢先やさき合格通知ごうかくつうちとどいた。
→ Đã dự thi biết bao lần mà vẫn trượt, tôi định từ bỏ thì ngay sau đó thông báo thi đỗ đến.
Từ khóa: 

yasakini

yasakino


Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm