[Ngữ pháp N3] Phân biệt に対して và にとって:Đối với…

bình luận Phân biệt - So sánh, JLPT N3, Ngữ Pháp N3, N3 Shinkanzen, (5/5)
Đăng ký JLPT online 12/2024
Trước tiên ta hãy ôn lại cách sử dụng của たいしてにとって
Cấu trúc
Danh từ +たいして/にとって
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!

➡ Với 「N + にとって」, người nói sẽ đứng trên lập trường, quan điểm của (N) để đưa ra nhận xét, đánh giá….
Ví Dụ: 

① わたしにとって彼女かのじょはまるで母親ははおやのような存在そんざいだ。
→ Đối với tôi bà ấy như một người mẹ
Ở ví dụ trên, người nói đứng trên quan điểm của chính mình, để nói rằng người đàn bà đó thân thiết như 1 người mẹ (Nếu đứng trên lập trường người khác thì có thể bạn sẽ không nghĩ như vậy)

② どもにとってあそびはとても大切たいせつなことです。
→ Đối với trẻ em vui chơi là việc quan trọng.
Ở ví dụ trên, người nói đứng trên lập trường của 1 đứa trẻ để đưa ra nhận xét rằng vui chơi là việc quan trọng.

➡ Còn với 「N + にたいして」 thì (N) lại là đối tượng mà hành động, thái độ, cảm xúc hướng đến. Tức là giờ (N) sẽ không phải là đối tượng mà ta đứng trên lập trường của nó  để đánh giá, nhận xét như にとって nữa, mà sẽ là đối tượng để những hành động, thái độ… phía sau Hướng tới.
Ví dụ:

① お客様きゃくさまたいして失礼しつれいなこと をいっってはいけません。
→ Đối với khách hàng thì không được nói những lời thất lễ.
Người nói đứng trên lập trường của họ để nói rằng những lời nói hướng tới khách hàng thì không được nói những lời thất lễ.

② 発表はっぴょうたいして質問しつもんがあるほうどうぞ。
→ Mời quý vị đặt câu hỏi đối với bài phát biểu.
Người nói muốn mọi người đặt câu hỏi hướng về phía bài phát biểu vừa xong, chứ không phải dựa trên quan điểm của bài phát biểu để mời mọi người đặt câu hỏi.

➡ Với にとって thì vế sau thường là đưa ra nhận xét, đánh giá, quan điểm, phỏng đoán… chứ không bao hàm hành động mang tính chủ quan của người nói

➡ Còn với に対して thì vế sau thường là hành động
Ví dụ:

 日本語能力試験にほんごのうりょくしけんN1わたしにとってむずかしすぎる。
→ Kỳ thi năng lực Nhật ngữ N1 đối với thì quá khó.

② 目上めうえひとたいして敬語けいご使つかうようにしている。
→ Tôi (cố gắng) dùng kính ngữ với người bề trên.
Từ khóa: 

seida

seide

seika

seinisuru


Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm