[Ngữ pháp N3] ~ てくれと頼まれる/言われる/注意される:Được/ Bị ai bảo, nhờ vả, hay yêu cầu, nhắc nhở làm hoặc không làm gì…

bình luận Ngữ Pháp N3, JLPT N3, Ngữ pháp N3 Soumatome, (5/5)
Cấu trúc
(ひとに) + V てくれ/Vないでくれ + と + たのまれる/われる/注意ちゅういされる
Cách dùng / Ý nghĩa
  • ① Mẫu câu diễn tả việc Được/bị ai bảo, nhờ vả, hay yêu cầu, nhắc nhở làm hoặc không làm gì
  • ② Dùng trong trường hợp thân mật, ngắn gọn
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Ví dụ
① ともだちに、田中たなかさんの電話番号でんわばんごうおしてくれとたのまれた。
→ Bạn tôi nhờ tôi cho cậu ấy biết số điện thoại của Tanaka.

② 日本にほん留学りゅうがくしたいとははいっったら、かないでくれとわれた。
→ Khi tôi nói với mẹ là muốn đi Nhật du học thì mẹ bảo là đừng đi.

③ 大家おおやに、玄関げんかんまえ自転車じてんしゃかないでくれとわれた。
→ Tôi bị chủ nhà nhắc nhở là không được đỗ xe ô tô ở trước cửa ra vào.

④ 友人ゆうじんにおかねてくれとたのまれた。
→ Bạn thân đã năn nỉ tôi cho vay tiền.

⑤ 図書館としょかんおおきいこえはなさないでくれと注意ちゅういされた
→ Tôi đã bị nhắc nhở là không được nói chuyện to trong thư viện.
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!

Từ khóa: 

tekuretoiwareru

tekuretotanomareru


Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm