[Ngữ pháp N4] Phân biệt cách danh từ hóa động từ với 「の」và 「こと」

bình luận Ngữ pháp N4, JLPT N4, Phân biệt - So sánh, (5/5)
Ở phần ngữ pháp N5, chúng ta đã học danh từ hóa động từ bằng cách thêm 「こと」 vào sau thể thường (普通形ふつうけい) của động từ và cách thứ 2 là cách dùng với Danh từ hóa với のはDanh từ hóa với のがDanh từ hóa với のを). 
Trong bài này, chúng ta sẽ phân biệt 2 cách danh từ hóa động từ ở trên.
Mẫu câu 1: 「の」 giống với 「こと」, dùng thay thế được cho nhau.

① 単語たんごを おぼえるのはたいへんです。
→ Việc nhớ từ thật là vất vả.

② のがすきです。
→ Tôi thích ngủ.

③ 電気でんきの を わすれました。
→ Tôi đã quên không tắt điện rồi.

④ 彼女かのじょ仕事しごとを やめたの をしっています。
→ Tôi biết việc cô ấy đã nghỉ làm.

⑤ のがこわいです。
→ Cái chết thật là đáng sợ.

⑥ いっしょに食事しょくじするのはたのしいです。
→ Cùng nhau ăn uống thì vui.

⑦ そんなにはやべるのはくないよ。
→ Ăn nhanh như vậy là không tốt đâu.


⑧ 日本人にほんじんあるのがはやいです。 
→ Người Nhật đi bộ nhanh.

⑨ 彼女かのじょ日本語にほんごはなのが上手じょうずです。 
→ Cô ấy nói tiếng Nhật giỏi.

⑩ くすりの をわすれました。 
→ Tôi quên mua thuốc.
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Mẫu câu 2: Chỉ dùng 「の」 không dùng こと」

① わたしまれたのは京都きょうとです。
→ Nơi tôi sinh ra là Kyoto/ Kyoto là nơi tôi sinh ra.

② 独身どくしんのは田中たなかさんだけです。
→ Người còn độc thân chỉ có anh Tanaka/ Chỉ có anh Tanaka là còn độc thân.

③ ちょうどいいのはこの サイズ です。
→ Vừa nhất là cỡ này/ Cỡ này là vừa nhất.

④ 結婚けっこんを きめたのはこどもができたからです。
→ Quyết định kết hôn là vì đã có con.

⑤ 会議かいぎはじまるのは 10です。
→ Giờ họp bắt đầu là 10 giờ.

⑥ もっとやすいの / ものはこれです。
→ Cái rẻ hơn là cái này.
Mẫu câu 3: Chỉ dùng 「の」 không dùng 「こと」

* Mẫu câu này dùng khi nói đến mục đích sử dụng.

Ví dụ:

① つめりはつめを きるのに使つかいます。
→ Cái vật cắt móng tay là dùng để cắt móng tay.

② やかんはおゆ を わかすのにつかいます。
→ Ấm nước là dùng để đun sôi nước.

③ 電子でんし辞書じしょ漢字かんじ意味いみを しらべるのにやくちます / べんりです。
→ Từ điển điện tử rất hữu ích/ tiện lợi cho việc tra nghĩa của kanji.
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Từ khóa: 

no

koto


Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm