[Ngữ Pháp N5] Chỉ thị từ これ/それ/あれ:Cái này, cái đó, cái kia

JLPT N5 Tổng Hợp Ngữ pháp N5 (5/5)
Cách dùng / Ý nghĩa
  • これ/それ/あれ Được sử dụng để làm đại diện cho một danh từ (đại từ thay thế) chỉ người, đồ vật…
  • ①  sử dụng khi người hay đồ vật gần với vị trí người nói (có thể gần hoặc xa với vị trí người nghe).
  • ② それ sử dụng khi người hay đồ vật xa người nói nhưng gần người nghe.
  • ③ あれ sử dụng khi người hay đồ vật xa vị trí của cả người nói lẫn người nghe.
kore sore are
Hình 1: Khi người nói và người nghe ở cùng vị trí
kore sore are 2
Hình 2: Khi người nói và người nghe ở khác vị trí
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Ví dụ
 これは英語えいご教科書きょうかしょです。
→ Cái này là sách giáo khoa tiếng Anh,
 
 それはわたしのかばんです。
→ Cái đó là cái cặp của tôi.
 
 あれは図書館としょかんです。
→ Cái kia là thư viện.
 
 日本語にほんご辞書じしょこれです。
→ Từ điển tiếng Nhật là cái này.
 
 ベトナムほんそれです。
→ Sách tiếng Việt là cái đó.
 
 トイレはあれです。
→ Nhà vệ sinh là cái kia.
Từ khóa: 

kore

sore

are


Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm