[Ngữ Pháp N5] こちら/そちら/あちら/どちら:Đây, Đó, Kia, Đâu

bình luận JLPT N5, Tổng Hợp Ngữ pháp N5, (5/5)
Cấu trúc
Screenshot 11
Cách dùng / Ý nghĩa
  • 「こちら」「そちら」「こちら」là các đại từ chỉ phương hướng. chúng cũng được dùng để chỉ vị trí (nơi chốn) và mang tính lịch sự hơn「ここ」「そこ」「あそこ」
  • ① こちら sử dụng khi nơi chốn gần với vị trí người nói (có thể gần hoặc xa với vị trí người nghe).
  • ② そちら sử dụng khi nơi chốn xa người nói nhưng gần người nghe.
  • ③ あちら sử dụng khi nơi chốn xa vị trí của cả người nói lẫn người nghe.
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Ví dụ
Các đại từ これ/それ/あれ để chỉ đồ vật. 
Trong khi đó, các đại từ ここ/そこ/あそこ dùng để chỉ nơi chốn, vị trí..

ここ: Ở gần người nói/Dùng để chỉ vị trí mà người nói đang đứng.
そこ: Ở gần người nghe/Dùng để chỉ vị trí mà người nghe đang đứng.
あそこ: Ở xa cả hai/Dùng để chỉ vị trí xa cả người nghe và người nói.
こちら、そちら、あちら Là các đại từ chỉ phương hướng. chúng cũng được dùng để chỉ vị trí và mang tính lịch sự hơn ここ、そこ、あそこ
 Lưu ý: khi người nói cảm thấy người nghe cũng đứng cùng 1 vị trí với mình thì ここđược dùng để chỉ vị trí của cả 2 người. khi đó そこ chỉ vị trí hơi xa so với họ. Và あそこchỉ vị trí xa hẳn so với họ.
 
Sử dụng mẫu câu này, ta có thể giải thích một cách cụ thể hơn địa điểm hay vị trí của một sự vật, một người nào đó.
Ví dụ:
①「トイレは あそこです。」
→ Nhà vệ sinh ở đằng kia.

②「電話でんわは2かいです。」
→ Điện thoại ở tầng hai.
 
どこcó nghĩa là” ở đâu”, còn どちら có nghĩa là “hướng nào”. Tuy nhiên どちら cũng có thể dùng với nghĩ là” ở đâu” và nó mang tính lịch sự hơn so với どこ.
③「トイレはどこですか。」
あそこです。」
– Nhà vệ sinh ở đâu ạ?
– Ở đằng kia kìa.
 
④「エレベーターは どちらですか」。
あちらです。」
– Thang máy ở đâu ạ?
– Ở phía đằng kia kìa.( cũng có nghĩa là ở đằng kia)
 
 どこ どちら cũng được dùng khi hỏi tên nước, tên công ty, trường học, hoặc một địa điểm, hay tổ chức nào đó mà người nghe trực thuộc. Trong những trường hợp này thì không dùng なんどちら mang tính lịch sự hơn so với どこ
⑤ 学校がっこうどこですか。
→ Trường bạn là trường nào?
 
⑥ 会社かいしゃどちらですか。
→ Công ty của anh là công ty nào?
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Khi N1 là tên một nước và N2 là một sản phẩm, thì mẫu câu trên có nghĩa là N2 được sản xuất tại nước N1. Khi N1 tên một công ty, còn N2 là một sản phẩm thì mẫu câu trên có nghĩ là N2 được sản xuất tại công ty N1. Trong những trường hợp này thì どこ được dùng để hỏi về xuất xứ của N2.

 これはどこのコンピューターですか。
日本にほんのコンピューターです。
– Đây là máy tính của nước vào vậy?
– Là máy tính của nhật.
 
Tiền tố đặt trước một danh từ liên quan đến người nghe hay một người thứ ba nào đó để thể hiện sự lịch sự của người nói.
くにどちらですか。
Anh đến từ nước nào ạ?
 
Ví Dụ:
⑧ こちら鈴木すずきさんです。
→ Đây là anh Suzuki.
 
⑨ こちらはホーチミン人民委員会委員長じんみんいいんかいいいんちょうです。
→ Đây là Chủ tịch UBND Tp. HCM.
 
⑩ こちらはベトナムの声放送局こえほうそうきょくです。
→ Đây là Đài tiếng nói Việt Nam.
 
[Ví dụ thêm]:
 Aこれだれのかばんですか。
B:それは田中たなかさんのかばんです。
– Cái này là cặp của ai vậy?
– Đó là cặp của anh Tanaka.
 
 Aあれ日本にほんくるまです
B:はい。あれは日本にほんくるまです。
– Kia là xe hơi của Nhật phải không?
– Đúng vậy. Đó là xe hơi của Nhật.
 
 Aこれ誕生日たんじょうびのプレゼントです。
B:ありがとう。
– Cái này, quà sinh nhật cho anh đấy.
– Cảm ơn cậu.
 
 Aこれだれかさですか。
B:それはわたしかさです。
– Cái này là dù của ai thế?
– Đó là dù của tôi.
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
 Aあれなにですか。
Bあれ電話でんわ会社かいしゃです。
– Kia là gì vậy?
– Đó là công ty điện thoại.
 
 Aこのかばんはいくらですか。
B48000えんです。
– Cái cặp đó giá bao nhiêu vậy?
– 48 nghìn Yên.
 
 A郵便局ゆうびんきょくどこですか。
Bあそこです。
– Bưu điện ở đâu thế?
– Ở đằng kia.
 
 ABさんのかばんはどれですか。
Bあれです。あのしろいかばんです。
– Cặp của anh B là cái nào?
– Cái kia kìa. Cái cặp màu trắng kia ấy.
Từ khóa: 

kochira

sochira

achira


Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm