[Ngữ Pháp N5-N4] ~ Vてみてもいいですか:Dù thử…cũng được phải không?

bình luận JLPT N4, JLPT N5, Tổng Hợp Ngữ pháp N5, N5 Nâng Cao, Ngữ pháp N4, (5/5)
Cấu trúc
V+ みてもいいですか?
Cách dùng / Ý nghĩa
  •  Được sử dụng để trình bày yêu cầu được cho phép thử nghiệm, thử thực hiện lần đầu tiên một việc gì đó. Có nghĩa là: Dù thử…cũng được phải không?
  •  Đây là dạng kết hợp của 2 cấu trúc Vてみる và もいいですか
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Ví dụ

① このシャツをてみてもいいですか。
→ Tôi mặc thử chiếc áo này cũng được phải không?

② このくつてみてもいいですか。
→ Tôi mang thử đôi giầy này cũng được phải không?
 
③ きゃく:このかさ、ここでひらてみてもいいですか
店員てんいん:ええ、どうぞ!
– Khách: Cây dù này, tôi mở ra xem cũng được phải không?
– Nhân viên: Vâng, xin mời chị.
 
④ きゃく:すみません、このスカート、ちょっとてみてもいいですか。
店員てんいん:ええ、どうぞ。
– Khách: Xin lỗi, chiếc váy này, tôi mặc thử cũng được phải không?
– Nhân viên: Vâng, mời chị.
 
⑤ 試験しけんてみてもいいですか。
→ いいですよ。
– Em thi thử cũng được phải không?
– Được em.
 
⑥ このほんてみてもいいですか。
→ ええ、いいですよ。
– Tôi xem thử quyển sách này được chứ?
– Vâng, được chị.
NÂNG CAO
⑦ この料理りょうりてみてもいいです。
→ Dù có ăn thử món này cũng được.
 
⑧ もう一度来いちどきてみてもいいです。
→ Dù có đến một lần nữa cũng được.
 
⑨ 見学けんがくてみてもいいです。
→ Dù có tham quan cũng được.
Từ khóa: 

mitemoiidesuka


Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm