[Ngữ Pháp N5] Trợ từ の

JLPT N5 Tổng Hợp Ngữ pháp N5 Trợ từ
Cấu trúc
「Danh từ 1」 「Danh từ 2」 です
Cách dùng / Ý nghĩa
Thường được đặt giữa hai danh từ, để danh từ đứng trước bổ nghĩa cho danh từ đứng sau
Có nghĩa là: Của..
Chú ý
Trợ từ の còn mang nghĩa sở hữu cách (N1 của N2). Trong trường hợp này, đôi khi N2 được lược bỏ khi người nói và người nghe đều biết về N2 (như ví dụ 7 bên dưới).
Ví dụ
 これは日本語にほんごウェブサイトです。
Đây là website tiếng Nhật.
 
 彼女かのじょ英語えいご先生せんせいです。
Cô ấy là giáo viên tiếng Anh.
 
 わたし日本語にほんご先生せんせいです。
Tôi là giáo viên tiếng Nhật.
 
 ホンだは日本にほん会社かいしゃです。
Honda là công ty của Nhật.
 
 それは日本語にほんご辞書じしょです。
Đó là từ điển tiếng Nhật.
 
 これは日本にほん会社かいしゃです。
Đây là công ty của Nhật.
 
 そのポールペンはわたしです。
Cây bút bi đó là của tôi.
 
 日本にほん物価ぶっかたかいです。
Giá cả ở Nhật thì đắt đỏ.
 
 ベトナム生活せいかつたのしいです。
Cuộc sống ở Việt Nam thì vui.

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm