[Ngữ Pháp N5] Trợ từ の:Của…

bình luận JLPT N5, Trợ từ, Tổng Hợp Ngữ pháp N5, (5/5)
Đăng ký JLPT online 12/2024
Cấu trúc
 N1 DANH TỪ .    N2DANH TỪ .   です
Cách dùng / Ý nghĩa
① Thường được đặt giữa hai danh từ, để danh từ đứng trước bổ nghĩa cho danh từ đứng sau
② Thể hiện xuất xứ của sản phẩm, đồ vật (Ví dụ ⑤)

③ Cách đọc dấu gạch ngang trong điện thoại, địa chỉ (Ví dụ ⑩⑪)

Có nghĩa là: Của..
Chú ý
Trợ từ の còn mang nghĩa sở hữu cách (N1 của N2). Trong trường hợp này, đôi khi N2 được lược bỏ khi người nói và người nghe đều biết về N2 (như ví dụ ⑧ bên dưới).
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Ví dụ
① そのポールペンはわたしです。
→ Cây bút bi đó là của tôi.
 
② 彼女かのじょ英語えいご先生せんせいです。
→ Cô ấy là giáo viên tiếng Anh.
 
③ わたし日本語にほんご先生せんせいです。
→ Tôi là giáo viên tiếng Nhật.
 
④ ホンだは日本にほん会社かいしゃです。
→ Honda là công ty của Nhật.
 
⑤ それは日本語にほんご辞書じしょです。
→ Đó là từ điển tiếng Nhật.
 
⑥ これは日本にほん会社かいしゃです。
→ Đây là công ty của Nhật.

⑦ これは日本語にほんごウェブサイトです。
→ Đây là website tiếng Nhật.

⑧ これはわたしです。
→ Cái này là của tôi.

⑨ 日本にほん物価ぶっかたかいです。
→ Giá cả ở Nhật thì đắt đỏ.
 
⑩ ベトナム生活せいかつたのしいです。
→ Cuộc sống ở Việt Nam thì vui.

⑪ でんわばんごうは 04-3446-7227 です。 
→ でんわばんごうはゼロ よん  さん よん よん ろく  なな に に なな です。
→ Số điện thoại của tôi là 04-3446-7227 (chú ý đọc dấu gạch gang là )

⑫ ひがしく 1ちょうめ  1  16 
→ Địa chỉ là Higashi-ku 1-1-16.

NÂNG CAO
Đây là cách thường sử dụng với Thể thường trong Tiếng nhật
Ví dụ

① 何時なんじ
→ Cậu đi lúc mấy giờ?

② ごはんべない
→ Cậu không ăn cơm à?
Tổng Kết và Bình Luận
  • Cách dùng của trợ từ の vô cùng rộng và khó dịch ra thành 1 từ cố định trong tiếng Nhật. Tuy nhiên trong đa số các trường hợp, bạn có thể dịch thành “Của…” mà nghĩa của câu vẫn đúng với ý mà người nói muốn truyền tải, cho nên AD nghĩ đây không phải ngữ pháp quá khó, ngay cả với các bạn mới học Tiếng Nhật. Để có thể dùng được chính xác cấu trúc này, mọi người lưu ý và ghi nhớ cho AD vài điều như sau:
    – Ngoài thể hiện ý “Của…” thì の còn Thể hiện xuất xứ của sản phẩm, đồ vật, Dấu gạch ngang trong điện thoại….
    – Danh từ đi sau の có thể bị lược bỏ nếu ngữ cảnh rõ ràng (Ví dụ ⑧ ở trên)

Chúc các bạn học tốt. Tiếng Nhật Đơn Giản ! 

Từ khóa: 

tro tu no


Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm