Tổng Hợp Từ Vựng Minano Nihongo Bài 14 (Bản mới)

bình luận Từ vựng N5, Học từ vựng, JLPT N5, (5/5)

Từ vựng Minano Nihongo bài 14 được Tiếng Nhật Đơn Giản Tổng hợp từ giáo trình Minano Nihongo I.
Chúc mọi người học tốt !

Từ Vựng Hán Tự Âm Hán Nghĩa
つけます     bật (điện, máy điều hòa)
けします 消します TIÊU tắt (điện, máy điều hòa)
あけます 開けます KHAI mở (cửa, cửa sổ)
しめます 閉めます BẾ đóng (cửa, cửa sổ)
いそぎます 急ぎます CẤP vội, gấp
まちます 待ちます ĐÃI đợi, chờ
もちます 持ちます TRÌ mang, cầm
とります 取ります THỦ lấy (muối)
てつだいます 手伝います THỦ TRUYỀN giúp (làm việc)
よびます 呼びます gọi (taxi, tên)
はなします 話します THOẠI nói, nói chuyện
つかいます 使います SỬ dùng, sử dụng
とめます 止めます CHỈ dừng, đỗ
みせます 見せます KIẾN cho xem, trình
おしえます
[じゅうしょを~]
教えます
[住所を~]
TRÚ SỞ GIÁO nói, cho biết [địa chỉ]
すわります 座ります TỌA ngồi
たちます 立ちます LẬP đứng
はいります
[きっさてんに~]
入ります
[喫茶店に~]
NHẬP
KHIẾT TRÀ ĐIẾM
vào [quán giải khát]
でます
[きっさてんを~]
出ます
[喫茶店に~]
XUẤT
KHIẾT TRÀ ĐIẾM
ra, ra khỏi [quán giải khát]
ふります
[あめが~]
降ります
[雨が~]
GIÁNG
rơi [mưa~]
コピーします     copy
でんき 電気 ĐIỆN KHÍ điện, đèn điện
エアコン     máy điều hòa
パスポート     hộ chiếu
なまえ 名前 DANH TIỀN tên
じゅうしょ 住所 TRÚ SỞ địa chỉ
ちず 地図 ĐỊA ĐỒ bản đồ
しお DIÊM muối
さとう 砂糖 SA ĐƯỜNG đường
もんだい 問題 VẤN ĐỀ câu hỏi, vấn đề
こたえ 答え ĐÁP câu trả lời
よみかた 読み方 ĐỘC PHƯƠNG cách đọc
~かた ~方 PHƯƠNG cách ~
まっすぐ     thẳng
ゆっくり     chậm, thong thả, thoải mái
すぐ     ngay, lập tức
また     lại (~đến)
あとで     sau
もう すこし もう少し THIẾU thêm một chút nữa thôi
もう~     thêm~
練習れんしゅう C
さあ thôi/nào (dùng để thúc giục hoặc khuyến khích ai làm gì.)
あれ? Ô! (câu cảm thán khi phát hiện hoặc thấy cái gì đó lạ, hoặc bất ngờ)
会話かいわ
信号しんごうみぎがってください Anh/ Chị rẽ phải ở chổ đèn tín hiệu.
これでおねがいします Gởi anh tiền này.
tiền lẻ
————————————————
みどりちょう tên một thành phố (giả định)
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm