[Ngữ Pháp N5] Chỉ thị từ ここ | そこ | あそこ:Đây, đó, kia

JLPT N5 Tổng Hợp Ngữ pháp N5 (5/5)
Cách dùng / Ý nghĩa
  • ここ | そこ | あそこ được sử dụng để làm đại diện cho một danh từ  chỉ nơi chốn, cơ quan (tổ chức).
  • ① ここ sử dụng khi nơi chốn gần với vị trí người nói (có thể gần hoặc xa với vị trí người nghe).
  • ② そこ sử dụng khi nơi chốn xa người nói nhưng gần người nghe.
  • ③ あそこ sử dụng khi nơi chốn xa vị trí của cả người nói lẫn người nghe.
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Ví dụ
 ここ3年生ねんせい教室きょうしつです。
Chỗ này là phòng học của lớp 3.

 そこ事務室じむしつです。
Chỗ đó là văn phòng.

 あそこ図書館としょかんです。
Đằng kia là thư viện.

 あなたのかさそこにあります。
y dù của anh có ở chỗ đó.

 あそこ木村先生きむらせんせいがいます。
Có cô Kimura ở đằng kia.

 ここでは禁煙きんえんです。
Ở đây thì cấm hút thuốc.

 ここはお菓子かし工場こうじょうです。
Chỗ này là nhà máy bánh kẹo.

 ここ日本にほん会社かいしゃです。
Ở đây là công ty Nhật.

 そこはベトナムの工場こうじょうです。
đó là nhà máy của Việt Nam.
Từ khóa: 

koko

soko

asoko


Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm