Tổng Hợp Từ Vựng Minano Nihongo Bài 4

bình luận Từ vựng N5, JLPT N5, Học từ vựng, (5/5)
Đăng ký JLPT online 12/2024
Từ Vựng Hán Tự Âm Hán Nghĩa
おきます 起きます KHỞI dậy, thức dậy
ねます 寝ます TẨM ngủ, đi ngủ
はたらきます 働きます ĐỘNG làm việc
やすみます 休みます HƯU nghỉ, nghỉ ngơi
べんきょうします 勉強します MIỄN CƯỜNG học
おわります 終わります CHUNG hết, kết thúc, xong
デパート     bách hóa
ぎんこう 銀行 NGÂN HÀNH ngân hàng
ゆうびんきょく 郵便局 BƯU TIỆN CỤC bưu điện
としょかん 図書館 ĐỒ THƯ QUÁN thư viện
びじゅつかん 美術館 MỸ THUẬT QUÁN bảo tàng mỹ thuật
いま KIM bây giờ
―じ -時 THỜI -giờ
―ふん(-ぷん) ―分 PHÂN – phút
はん BÁN rưỡi, nửa
なんじ 何時 HÀ THỜI mấy giờ
なんぷん 何分 HÀ PHÂN mấy phút
ごぜん 午前 NGỌ TIỀN sáng, trước 12 giờ trưa
ごご 午後 NGỌ HẬU chiều, sau 12 giờ trưa
あさ TRIỀU buổi sáng, sáng
ひる TRÚ buổi trưa, trưa
ばん(よる) 晩(夜) VÃN(DẠ) buổi tối, tối
おととい     hôm kia
きのう     hôm qua
きょう     hôm nay
あした     ngày mai
あさって     ngày kia
けさ     sáng nay
こんばん 今晩 KIM VÃN tối nay
やすみ 休み HƯU nghỉ, nghỉ phép, ngày nghỉ
ひるやすみ 昼休み TRÚ HƯU nghỉ trưa
まいあさ 毎朝 MỖI TRIỀU hàng sáng, mỗi sáng
まいばん 毎晩 MỖI VÃN hàng tối, mỗi tối
まいにち 毎日 MỖI NHẬT hàng ngày, mỗi ngày
げつようび 月曜日 NGUYỆT DIỆU NHẬT thứ hai
かようび 火曜日 HỎA DIỆU NHẬT thứ ba
すいようび 水曜日 THỦY DIỆU NHẬT thứ tư
もくようび 木曜日 MỘC DIỆU NHẬT thứ năm
きんようび 金曜日 KIM DIỆU NHẬT thứ sáu
どようび 土曜日 THỔ DIỆU NHẬT thứ bảy
にちようび 日曜日 NHẬT DIỆU NHẬT chủ nhật
なんようび 何曜日 HÀ DIỆU NHẬT thứ mấy
~から     ~ từ
~まで     ~ đến
~と~     ~ và (dùng để nối hai danh từ)
そちら ông/bà, phía ông/ phía bà
大変たいへんですね Anh/chị vất vả quá.
えーと Ừ, à (Từ đệm trọng hội thoại khi đang suy nghĩ điều muốn nói )
会話(かいわ)
104 số điện thoại của dịch vụ hướng dẫn số điện thoại
ねがいします。 nhờ anh/chị, phiền anh/chị, xin vui lòng giúp đỡ
かしこまりました。 tôi hiểu rồi ạ / vâng, được rồi ạ
わせの電話番号でんわばんご số điện thoại ông/bà muốn hỏi
[どうも]ありがとうございました。 xin cảm ơn ông/bà
————————————————
ニューヨーク New York
ペキン Bắc Kinh
ロサンゼルス Los Angeles
ロンドン Luân Đôn
あすか tên giả định của một nhà hàng Nhật
アップル銀行ぎんこう ngân hàng Apple (giả định)
みどり図書館としょかん thư viện Midori (giả định)
やまと美術館びじゅつかん bảo tàng mỹ thuật Yamato (giả định)

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm