[1 THÁNG] Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 25

bình luận Kanj Look and Learn, Học Kanj, (5/5)
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
NGÀY THỨ 25 (385-400)
STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa
385 Bình Bằng, bằng phẳng
386 Hòa Hòa bình
387 Chiến Chiến đấu
388 Tranh Tranh giành
389 Chính Chính trị
390 Trị Khôi phục, chữa trị, Cai trị
391 Kinh Trải qua
392 Tế Kết thúc, hoàn tất
393 Pháp Pháp luật
394 Luật Quy tắc
395 Tế Dịp, lần
396 Quan Quan hệ
397 Hệ Kết nối
398 Nghĩa Chính nghĩa
399 Nghị Thảo luận
400 Đảng Bè đảng, đảng phái
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm