[1 THÁNG] Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 32

bình luận Kanj Look and Learn, Học Kanj, (5/5)
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
NGÀY THỨ 32 (497-512)
STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa
497 Nguy Nguy hiểm
498 Hiểm Mạo hiểm, nguy hiểm
499 Thập Tìm lại , thu thập
500 Xả Ném , vứt, bỏ
501 Lệ Quay lại ( nơi nào đó ) , Hoàn lại ( thứ gì đó )
502 Hấp Hút, hít ( vào)
503 Phóng Thả, buông
504 Biến Thay đổi, biến đổi
505 Xỉ Răng
506 Phát Tóc
507 Hội Bức tranh
508 Hoành Bên cạnh
509 Đương/ Đáng Tương đương, tương ứng
510 Truyền / Truyện Truyền đạt
511 Tế Mảnh , gầy , lẻ ( tiền )
512 Không có
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm