[1 THÁNG] Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 26

bình luận Kanj Look and Learn, Học Kanj, (5/5)
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
NGÀY THỨ 26 (401-416)
STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa
401 Du Đi chơi
402 Vịnh Bơi
403 Mệt mỏi , kiệt sức
404 Noãn Ấm, Nóng – chỉ cảm giác
405 Lương Mát mẻ
406 Tĩnh Yên tĩnh
407 Công Công cộng
408 Viên Công viên
409 Nhập Đông đúc
410 Liên Liên kết
411 Song Cửa sổ
412 Trắc Bên ( cạnh, phải … )
413 Diệp Lá cây
414 Cảnh Phong cảnh
415 Viết ra
416 Hình Kiểu dáng, hình dạng
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm