[1 THÁNG] Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 29

bình luận Kanj Look and Learn, Học Kanj, (5/5)
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
NGÀY THỨ 29 (449-464)
STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa
449 Thắng Chiến thắng
450 Phụ Thua, Thất bại
451 Tán Tán thành, đồng ý
452 Thành Thành tựu, hoàn thành
453 Tuyệt Hết sạch, đứt đoạn
454 Đối Chống lại
455 Tục Tiếp tục
456 Từ Bỏ, cai
457 Đầu Ném, quẳng đi
458 Tuyển Chọn, lựa
459 Ước Điều ước, khoảng
460 Thúc Bó, gói
461 Thủ Giữ, Bảo vệ
462 Qua, Quá Trải qua
463 Mộng Giấc mơ
464 Đích Đích, mục đích
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm