[1 THÁNG] Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 31

bình luận Kanj Look and Learn, Học Kanj, (5/5)
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
NGÀY THỨ 31 (481-496)
STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa
481 Thân Nói ( xưng tên )
482 Thần Chùa, thần linh
483 Dạng Hình dạng
484 Tín Tin tưởng, tín nhiệm
485 調 Điều Điều tra
486 Tra Điều tra
487 Tương / Tướng Đối mặt
488 Đàm Đối thoại
489 Án Phương án , kế hoạch
490 Nội Ở trong
491 Quân Bạn ( ngôi thứ 2 )
492 Đạt Đạt tới, đi đến
493 Tinh Ngôi sao
494 Tuyết Tuyết
495 Giáng / Hàng Xuống (xe ), rơi ( mưa )
496 Trực Sửa chữa, Chỉnh
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm