[1 THÁNG] Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 28

bình luận Kanj Look and Learn, Học Kanj, (5/5)
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
NGÀY THỨ 28 (433-448)
STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa
433 Thủ Cầm, bắt
434 Tối Vô cùng, hết sức
435 Đầu tiên
436 Phiên Đợt, Lượt
437 Tuế Tuổi
438 Mai Tờ, mảng
439 Sách Sách
440 Ức 100 triệu
441 Điểm Điểm
442 Giai Tầng
443 Đoạn Cầu thang
444 Hiệu Số
445 Bội 2 lần
446 Thứ Tiếp theo
447 Giai Sự lặp lại
448 Tha Khác
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm