[1 THÁNG] Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 30

bình luận Kanj Look and Learn, Học Kanj, (5/5)
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
NGÀY THỨ 30 (465-480)
STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa
465 Phi Bay
466 Máy ( móc )
467 Thất Mất, thua
468 Thiết Sắt
469 Tốc Nhanh, mau
470 Trì chậm, trễ, lỡ
471 Trú Dừng, ở lại
472 Bạc Trọ lại, đỗ lại
473 Thuyền Con thuyền
474 Tọa Ngồi
475 Tịnh Chỗ ngồi
476 Đảo Hòn đảo
477 Lục Mặt đất, đất liền
478 Cảng Bến cảng
479 Kiều Cây cầu
480 Giao Giao lưu, giao thông
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm