[1 THÁNG] Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 27

bình luận Kanj Look and Learn, Học Kanj, (5/5)
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
NGÀY THỨ 27 (417-432)
STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa
417 Cát May mắn , tốt lành
418 Kết Nối , Buộc
419 Hôn Kết hôn , cưới
420 Cộng Cùng nhau , đồng nhất, kết hợp
421 Cung Cung cấp
422 Lưỡng Cả (Hai)
423 Nhược Trẻ, non
424 Lão Già
425 Tức Mũi, thở
426 Nương Con gái
427 Áo Trong cùng
428 Tướng / Tương Người chỉ huy, cấp tướng
429 Tổ Tổ tiên
430 Dục Lớn nên, phát triển, Nuôi
431 Tính Giới tính, tình dục
432 Chiêu Mời, rủ
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm