[1 THÁNG] Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 10

bình luận Kanj Look and Learn, Học Kanj, (5/5)
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
NGÀY THỨ 10 (145-160)
STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa
145 Sơn Núi
146 Xuyên Sông
147 Lâm Rừng thưa
148 Sâm Rừng rậm
149 Không Bầu trời
150 Hải Biển
151 Hóa Biến hóa
152 Hoa Hoa
153 Thiên Trời
154 Xích Màu đỏ
155 Thanh Màu xanh
156 Bạch Màu trắng
157 Hắc Màu đen
158 Sắc Màu sắc
159 Ngư
160 Khuyển Chó
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm