[1 THÁNG] Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 16

bình luận Kanj Look and Learn, Học Kanj, (5/5)
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
NGÀY THỨ 16 (241-256)
STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa
241 Vận Chở, vận chuyển
242 Động Hoạt động, di chuyển
243 Chỉ Dừng
244 Bộ Đi bộ
245 使 Sử / sứ Dùng , sử dụng
246 Tống Gửi
247 Tẩy Rửa
248 Cấp Nhanh, vội
249 Khai Mở
250 Bế Đóng
251 áp Ấn, Đẩy
252 Dẫn Kéo
253 Nghĩ ngợi, suy nghĩ
254 Tri Biết
255 Khảo Suy nghĩ, xem xét
256 Tử Chết
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm