[1 THÁNG] Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 3

bình luận Kanj Look and Learn, Học Kanj, (5/5)
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
NGÀY THỨ 3 (33-48)
STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa
33 Thượng Phía trên
34 Hạ Phía dưới
35 Trung Bên trong
36 Ngoại Bên ngoài
37 Hữu Bên phải
38 Công Công nghiệp
39 Tả Bên trái
40 Tiền Phía trước
41 Hậu Phía sau
42 Ngọ Chính giữa
43 Môn Cổng
44 Gian Ở giữa
45 Đông Phía đông
46 西 Tây Phía tây
47 Nam Phía nam
48 Bắc Phía bắc
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm