[1 THÁNG] Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 13

bình luận Kanj Look and Learn, Học Kanj, (5/5)
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
NGÀY THỨ 13 (193-208)
STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa
193 Gia Nhà, gia đình
194 Thỉ Mũi tên
195 Tộc Dòng họ , Bộ tộc
196 Thân Cha mẹ
197 Huynh Anh trai
198 Tỷ Chị gái
199 Đệ Em trai
200 Muội Em gái
201 Tôi
202 Phu Chồng
203 Thê Vợ
204 Chủ Chủ nhân, gia chủ
205 Trù Sống
206 Mịch Sợi dây
207 Thị Họ tên
208 Chỉ Giấy
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm