[1 THÁNG] Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 17

bình luận Kanj Look and Learn, Học Kanj, (5/5)
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
NGÀY THỨ 17 (257-272)
STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa
257 Y Y học
258 Thủy Bắt đầu
259 Chung Kết thúc
260 Thạch Đá
261 Nghiên Nghiên cứu, tìm tòi
262 Cứu Nghiên cứu, học tập
263 Lưu Sống, ở.
264 Hữu Có – chỉ sự tồn tại
265 Sản Sinh sản
266 Nghiệp Xí nghiệp, sự nghiệp
267 Dược Thuốc
268 Động Làm việc
269 Viên Thành viên
270 Đấu sĩ, kẻ sĩ
271 Việc làm, hành động, hành vi
272 Sự Việc , sự việc
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm