[1 THÁNG] Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 9

bình luận Kanj Look and Learn, Học Kanj, (5/5)
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
NGÀY THỨ 9 (129-144)
STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa
129 Xuân Mùa xuân
130 Hạ Mùa hè
131 Thu Mùa thu
132 Đông Mùa đông
133 Triều Buổi sáng
134 Trù Buổi trưa
135 Tịnh Hoàng hôn
136 Phương Phương hướng
137 Vãn Buổi tối
138 Dạ Ban đêm
139 Tâm Trái tim
140 Thủ Tay
141 Túc Chân
142 Thể Cơ thể
143 Thủ Cái Cổ
144 Đạo Đường
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm